NodeMCU – przykład użycia aplikacji Blynk

W artykule została opisana aplikacja Blynk, która pozwala na sterowanie lub wizualizację danych pochodzących z modułu ESP8266, Arduino lub Raspberry Pi. Aby przetestować aplikację, potrzebne są następujące komponenty: Płytka z modułem ESP8266 – NodeMCU Płytka stykowa […]