Małe, szybkie stabilizatory napięcia dla centrów danych

Firma Sarda Technologies dostarczająca elementy rozproszonych systemów zasilania nawiązała współpracę z UTAC Holdings, producentem układów półprzewodnikowych i dostawcą rozwiązań testowych. Sarda zaimplementuje swoją technologię zintegrowanego heterogenicznego stopnia mocy (HIPS) w trójwymiarowych układach typu SiP firmy […]