AVAGO ACPL-P343/W343: transoptory do sterowania tranzystorów IGBT oraz MOSFET

Do regulacji mocy silników elektrycznych są bardzo często stosowane tranzystory IGBT lub MOSFET. Współcześnie projektowanym sterownikom stawiane jest wymaganie, by obwody wejściowe były całkowicie odizolowane elektrycznie od obwodów wyjściowych. Stosowane są więc transoptory opracowane do sterowania bramkami tranzystorów IGBT lub MOSFET. Elementami takimi są na przykład ACPL-P343 i ACPL-W343 produkowane przez Avago.

Analog Devices AD7400: przetwornik A/C ΣΔ z separacją galwaniczną iCoupler

Firma Analog Devices jest jednym z czołowych producentów uniwersalnych półprzewodnikowych separatorów galwanicznych oraz wielu typów wyspecjalizowanych układów wyposażonych w separatory galwaniczne w torach sygnałowych, wykonane w autorskiej technologii iCoupler. Jednym z wyspecjalizowanych układów tego typu jest prezentowany w artykule scalony, 16-bitowy przetwornik A/C AD7400.

Texas Instruments ISO7221: dwukanałowy, cyfrowy separator galwaniczny

Układ ISO7221 jest galwanicznym separatorem rozdzielającym wejścia od wyjść dwóch linii cyfrowych, po jednej w każdym kierunku. Dzięki temu przepięcia i zakłócenia indukowane na liniach przesyłowych nie są podawane na wrażliwe układy wejściowe współpracujące z takimi liniami. Dodatkowo układ ISO7221 polepsza jakość sygnału, eliminując część zakłóceń i szumów.

Projektowanie systemów cyfrowych z wykorzystaniem izolatorów

Aplikacje wykorzystujące komunikację cyfrową niejednokrotnie narażone są na liczne zakłócenia, które spowodowane są np. sąsiadującymi liniami magistral, wielowarstwowością płytek PCB i występowaniem przetwornic DC-DC. Najpopularniejszym sposobem  zapobiegającym błędom komunikacji jest stosowanie układów separujących, czyli tzw. izolatorów.

Analog Devices ADM3251: jednoukładowy interfejs RS232 z separacją galwaniczną

Układ ADM3251E jest scalonym, dwuliniowym konwerterem RS232 zapewniającym separację galwaniczną strony „RS232” od strony „TTL”. Opracowany przez konstruktorów firmy Analog Devices układ ma wbudowaną kompletną przetwornicę DC/DC (technologia isoPower), dzięki czemu jego otoczenie aplikacyjne jest niezwykle proste, nie ma m.in. potrzeby stosowania zewnętrznego transformatora.