[PROJEKT] KAmodRPI 10b ADC/DAC – ekspander z przetwornikiem ADC dla komputerów Raspberry Pi – Przykład w C++

Moduł KAmodRPI 10b ADC/DAC to ekspander rozszerzający możliwości komputera Raspberry PI o przetwarzanie sygnałów cyfrowych na postać analogową oraz dyskretyzację sygnału analogowego. Ekspander został oparty na dwóch niezależnych przetwornikach A/C i C/A. W module zastosowano […]

[Projekt] KAmodRPI RTC – ekspander z zegarem RTC dla komputerów Raspberry Pi – przykład konfiguracji do użycia

Jedną z wad komputerów jednopłytkowych Raspberry PI jest brak zegara czasu rzeczywistego RTC najlepiej wraz z podtrzymaniem bateryjnym. Nieustannie wzrastająca wydajność i liczba funkcjonalności, takie jak wbudowane moduły Bluetooth czy WiFi, przy nie zmiennych wymiarach […]