Źródło precyzyjnego napięcia referencyjnego firmy Microchip dla aplikacji motoryzacyjnych

Microchip Technology wprowadził do oferty układ precyzyjnego napięcie referencyjnego (Vref). Układ MCP1502 spełnia wymagania aplikacji motoryzacyjnych i przemysłowych dotyczące szerokiego zakresu temperatury pracy, niskiego dryftu temperaturowego, niezawodności oraz precyzji napięcia. Układ jest zgodny ze standardem […]