LTC2950 – zintegrowany kontroler załączania i wyłączania napięcia zasilającego

Układ LTC2950 firmy Linear Technology służy do kontrolowanego załączania i wyłączania systemów elektronicznych za pomocą pojedynczego przycisku. Zastosowany mechanizm opóźnień ogranicza wpływ drgań styków, powstających podczas wciskania przycisku (debouncing), na proces łączenia. Szeroki zakres napięć wejściowych (2,7…26,4 V) powoduje łatwą implementację w urządzeniach o różnych systemach zasilania, a niski pobór prądu (6 µA) sprawia, że układ znajduje zastosowanie w urządzeniach mobilnych, takich jak: przenośny sprzęt pomiarowy, notebooki, palmtopy, a także w komputerach stacjonarnych i serwerach typu blade. Sygnały startu i stopu generowane są bezpośrednio przez kontroler z zadanym opóźnieniem, które standardowo wynosi 32 ms i może być indywidualnie regulowane poprzez (opcjonalne) dołączenie kondensatorów do odpowiednich wejść układu. W stanach awaryjnych układ zapewnia także prawidłowe zatrzymanie systemu. Wyjście sprzęgnięte z przyciskiem przystosowane zostało do pracy w zaszumionym otoczeniu oraz zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi o wartości +/-10 kV. Układ produkowany jest w dwóch wersjach, które różnią się wyjściowym sygnałem załączenia. W pierwszym przypadku sygnał ten jest logiczną jedynką (LTC2950-1), a w drugim – logicznym zerem (LTC2950-2). Dostępny jest w 8-pinowych obudowach typu DFN, dla których temperatura pracy wynosi od 0 do +70oC oraz typu ThinSOT pracujących w temperaturze od -40 do +85oC.

O autorze