Cedar Technologies: nowoczesne wsparcie dystrybucji

W artykule przedstawiamy firmę Cedar Technologies, która na początku tego roku uruchomiła swój polski oddział, a zajmuje się lokalną reprezentacją firm półprzewodnikowych. Dzięki nowoczesnemu podejściu do wspierania lokalnej dystrybucji przez firmę Cedar Technologies, konstruktorzy w Polsce mają możliwość uzyskania szeroko rozumianego wsparcia ze strony firm, które postrzegają nasz rynek jako perspektywiczny.

SiPearl podpisał umowę licencyjną z ARM

Firma SiPearl podpisała umowę technologiczną z firmą ARM. Jest to część inicjatywy, mającej na celu zaprojektowanie wydajnego i energooszczędnego mikroprocesora. Ma on być przeznaczony do europejskiego superkomputera eksaskalowego – o mocy obliczeniowej liczonej w eksaflopach. […]