Nowa wersja oprogramowania narzędziowego do tworzenia i zarządzania przemysłowymi procesami bezpieczeństwa – Simatic Safety Matrix 6.2

Simatic Safety Matrix jest oprogramowaniem narzędziowym firmy Siemens wykorzystywanym w procesach przemysłowych do tworzenia, konfiguracji i wizualizacji funkcji bezpieczeństwa, zgodnie z międzynarodową normą IEC 61511. Jego działanie opiera się na znajomości procesów występujących w systemie oraz ich zależności przyczynowo-skutkowych. Zdarzenia (przyczyny) oraz reakcje na te zdarzenia (efekty) i ich logiczne połączenia wizualizowane są w postaci czytelnej tabeli wyświetlanej w systemie operatorskim.

 

W najnowszej wersji 6.2 użytkownik ma możliwość tworzenia tabel oraz komunikatów ostrzegawczych dostosowanych do konkretnych zdarzeń. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpośredni dostęp do najistotniejszych parametrów oraz informacji potrzebnych w danym momencie, co ułatwia operatorowi szybkie zareagowanie na zaistniałe zdarzenia. Ponadto zostały rozszerzone i udoskonalone funkcje sterowania i monitorowania przebiegu pracy. Podgląd aktualnych wartości zmiennych zarówno w trybie testowym jak i podczas normalnej pracy gwarantuje lepszą niż dotychczas kontrolę zachodzących procesów. Nowością jest możliwość wykonywania złożonych obliczeń na wybranych wielkościach procesu przed wykorzystaniem ich w programie. W nowej wersji ulepszono także interfejs użytkownika, który pozwala obecnie na przypisanie dowolnego zestawu kolorów do wybranych alarmów i komunikatów umożliwiając łatwe dostosowanie ich do konkretnych wymagań i warunków lokalnych.

 

Więcej informacji: www.siemens.pl/simatic.

 

Fot. 1.

O autorze