Sterowanie i komunikacja w ekstremalnych warunkach otoczenia

Ostatnio znacząco zwiększył się zakres zastosowań oferowanych przez firmę Siemens produktów z serii SIPLUS. Są to specjalne urządzenia do sterowania i komunikacji, opracowane i produkowane z myślą o systemach automatyki pracujących w szczególnie uciążliwym środowisku.
Pierwotnie komponenty te były przewidziane do eksploatacji w atmosferze korozyjnej o poziomie zanieczyszczenia G1, G2 lub G3 wg normy ISA-S71.04, a także w warunkach stuprocentowej wilgotności, roszenia i oblodzenia. Obecnie produkty Siplus są certyfikowane również do stosowania w atmosferze toksycznej (GX wg normy ISA-S71.04), na morzu (w słonym aerozolu) oraz w silnie zapylonym środowisku. Produkty SIPLUS mogą pracować w agresywnych środowiskach, na przykład w powietrzu przesyconym solą lub w temperaturze o wartościach ekstremalnych – w takich warunkach, gdzie nie można stosować standardowych komponentów automatyki Simatic.

 

O autorze