Wydajna platforma rozwojowa dla kontrolera USB Vinculum-II

 

 

 

 

Vinculo – nowa płytka rozwojowa firmy Future Technology Devices International – jest kolejnym narzędziem mającym ułatwić i przyspieszyć opracowywanie projektów opartych na najnowszym kontrolerze USB FTDI – Vinculum-II (VNC2).

Oprócz wszystkich funkcji dwukanałowego kontrolera host/slave USB 2.0 zapewnianych przez VNC2, płytka zawiera dodatkowo 8-kanałowy przetwornik A/C upraszczający podłączenie różnych czujników i elementów wykonawczych. Niewątpliwą zaletą Vinculo, wyróżniającą ją spośród innych podobnych rozwiązań, jest oparcie jej na koncepcji popularnego projektu embedded Arduino (www.arduino.cc), dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z gotowych rozwiązań współpracujących płytek aplikacyjnych (tzw. shields), opracowanych przez społeczność tego otwartego projektu.

Vinculo ma formę niewielkiej płytki o wymiarach 55,38 mm x 68,58 mm, zawierającej dwa złącza USB – typu A (dla interfejsu host) i mini B (dla interfejsu slave) oraz w pełni programowalny kontroler VNC2 z jego wszystkimi zasobami, takimi jak 16-bitowe, 48-megahercowe jądro CPU, 256KB pamięci Flash i 16KB pamięci SRAM, dwa kanały USB 2.0 oraz interfejsy UART, FIFO, PWM, GPIO i master/slave SPI. Mieści ponadto 8-kanałowy, 10-bitowy przetwornik A/C oraz gniazda dla pinów nakładkowej płytki aplikacyjnej, kompatybilne z systemem połączeń zastosowanym w płytkach Arduino Duemilanove/Uno, udostępniające do 38 linii wejścia/wyjścia.

Przetwornik A/C oraz zawarty w VNC2 interfejs PWM umożliwiają efektywną współpracę z wieloma analogowymi urządzeniami zewnętrznymi. Poprzez linie wejścia/wyjścia można podłączyć jedną z istniejących płytek aplikacyjnych dla Arduino lub też płytkę prototypową opracowaną przez FTDI specjalnie dla Vinculo, umożliwiająca budowę własnych modułów aplikacyjnych.

Vinculo, tak jak sam kontroler VNC2, jest urządzeniem w pełni programowalnym, przy użyciu języka będącego podzbiorem standardowego języka ANSI C oraz udostępnianych bezpłatnie narzędzi rozwojowych, bibliotek i przykładowych projektów. Do modyfikacji istniejącego firmware’u lub opracowania nowego można użyć darmowego pakietu Vinculum-II Toolchain – zintegrowanego środowiska rozwojowego (IDE) zawierającego kompilator C, asembler, linker i debugger, a także gotowych bibliotek driverów urządzeń, takich jak pamięć masowa USB, interfejs HID, urządzenie Printer Class, Image Class, Communication Class czy Instrumentation.

Schemat i projekt druku płytki Vinculo są dostępne bezpłatnie dla konstruktorów chcących powielić lub rozwijać oryginalny projekt. Kod wygenerowany przez Vinculum-II Toolchain i biblioteki dostarczane przez FTDI są całkowicie wolne od opłat licencyjnych, do użytku prywatnego i komercyjnego.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze