Biblioteka dla MSP430 do obsługi klawiatur bezstykowych

 

 

 

 

 

Firma Texas Instruments rozszerzyła ofertę swoich produktów o nowe narzędzie umożliwiające wykorzystywanie pojemnościowych klawiatur dotykowych. Jest to oprogramowanie o nazwie Capacitive Touch Sense Software Library, które przeznaczone jest dla mikrokontrolerów z rodziny MSP430.

Oprogramowanie dostarczane jest w postaci napisanej w języku C biblioteki programistycznej, przez co w prosty sposób może zostać zintegrowane z własnym kodem źródłowym. Biblioteka składa się z kilku warstw rozgraniczających aspekty sprzętowe od implementacji algorytmów wykrywających naciśnięcie przycisków klawiatury. Dzięki takiej strukturze możliwe jest wykorzystanie biblioteki we wszystkich mikrokontrolerach MSP430, co ze względu na ich różnorodność realizowane jest za pomocą różnych i aktualnie dostępnych w danym układzie zasobów. Modułowa budowa biblioteki Capacitive Touch Sense Software Library dodatkowo wpływa na łatwość jej konfiguracji i zarządzania. Proces ten odbywa się przy wykorzystaniu wysokopoziomowych funkcji oraz struktur danych języka C. W zależności od rodzaju używanego układu MSP430 biblioteka może umożliwiać wykorzystanie do 29 elementów pojemnościowych, którymi mogą być przyciski, suwaki lub wskaźniki kołowe. Wykorzystanie kodu biblioteki wymaga jedynie 1 kB pamięci programu. Oprogramowanie udostępniane jest nieodpłatnie. Według firmy Texas Intruments nowa biblioteka wraz z energooszczędnymi układami MSP430 to obecnie najbardziej optymalne rozwiązanie dla klawiatur dotykowych pod kątem minimalizacji zużycia prądu.

Producent przygotował odpowiednie narzędzie sprzętowe dedykowane dla opracowanej biblioteki. Jest to wyposażona w różne komponenty dotykowe płytka 430BOOST-SENSE1, która może zostać dołączona do zestawu rozwojowego MSP-EXP430G2 z mikrokontrolerem MSP430G2452IN20.

O autorze