LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Nowy zasilacz DC/DC pracujący w zakresie napięć wejściowych od 200 do 900 V

 

 

 

Siemens wprowadza na rynek urządzenie zasilające odporne na wstrząsy i o wysokiej sprawności energetycznej, wynoszącej 96%. Model SITOP PSU400M, z serii produktów  SITOP modular, przekształca bardzo efektywnie wysokie napięcie stałe DC, w wyjątkowo szerokim zakresie napięć wejściowych od 200 do 900 V, na stabilizowane napięcie stałe 24 VDC. Urządzenie SITOP PSU400M nadaje się do aplikacji napędowych począwszy od systemów automatyzacji linii produkcyjnych, poprzez obrabiarki i maszyny włókiennicze do turbin wiatrowych.

Siemens rozszerza ofertę urządzeń zasilających o konwerter DC/DC, który przekształca napięcie wejściowe z zakresu od 200 do 900 V na napięcie 24 V. Zasilacz SITOP PSU400M nadaje się zarówno do podłączenia do obwodów pośrednich napięcia stałego układów napędowych oraz do sieci baterii. Napięcie wyjściowe można ustawić za pomocą potencjometru w zakresie od 24 V do 28,8 V. Konwerter w ustawieniu na wyjściu na 24 V dostarcza prąd znamionowy 20 A, który w razie potrzeby może zwiększyć się o 50% na czas do pięciu sekund. Prąd o natężeniu 30 A umożliwia bezproblemowe podłączenie odbiorników o dużych prądach rozruchowych, także o charakterze pojemnościowym. Nowe urządzenie jest wyposażone w złącze sygnalizacyjne „24 V OK”.

Zasilacz PSU 400M jest przeznaczony do montażu na standardowych szynach, jak wszystkie modele z serii produktów SITOP. Przetwornik DC/DC ma szerokość 90 mm i może być używany w zakresie temperatur od

-25°C do +70°C. Solidnie wykonane urządzenie w metalowej obudowie wytrzymuje wysokie wibracje i wstrząsy, dzięki czemu może być montowane w pobliżu maszyny lub bezpośrednio w maszynie. Charakteryzuje się ono również wysokim poziomem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), co jest wymagane zwłaszcza dla obwodów pośrednich napięcia stałego układów napędowych. PSU400M daje szczególne korzyści w przypadku wykorzystania właściwości gromadzenia energii bazującej na technice łączenia kondensatorów. Szeroki zakres napięcia wejściowego (700 V) oznacza, że jest on w stanie uzyskać większą ilości energii z kondensatorów w porównaniu z konwencjonalnymi konwerterami DC/DC. Dzięki źródłom napięcia stałego, które są zbudowane z kilku kondensatorów, konwerter PSU400M może dostarczyć taką samą ilość energii przy mniejszej wymaganej liczbie kondensatorów.

Zasilacz PSU400M może być używany z przemiennikami częstotliwości, na przykład w celu zrealizowania efektywnej koncepcji bezawaryjności zasilania, według której energia zgromadzona w złączu napięcia stałego konwertera jest wykorzystywana do zasilania 24 V wymaganego do zatrzymania maszyny w bezpieczny i kontrolowany sposób.

Napięcie wyjściowe 24 V może być utrzymywane dłużej przy zastosowaniu konwertera, kiedy wysoki poziom energii kinetycznej napędów ma wpływ na elektryczne sprzężenie zwrotne w złączu napięcia stałego. Jest tak w przypadku maszyn o dużych wirujących masach lub szybkoobrotowych wrzecion. W obrabiarkach energia może być używana do oddzielania w kontrolowany sposób narzędzia od obrabianego przedmiotu, w celu wycofania awaryjnego. Zapobiega to uszkodzeniu narzędzia, powstawaniu wad i odrzucaniu obrabianych wyrobów oraz zmniejsza ryzyko zranienia personelu obsługującego obrabiarkę. Inne obszary zastosowań obejmują maszyny włókiennicze, w przypadku których kontrolowane zatrzymanie wrzecion może zapobiec powstaniu wadliwego materiału i zerwaniu nici, oraz maszyny drukarskie i papiernicze, w których role papieru muszą być chronione przed rozerwaniem w przypadku awarii zasilania.

Dobrym przykładem użycia odpornego na wstrząsy i wibracje zasilacza DC/DC z bateriami jest sterowanie kątami łopat turbin wiatrowych. Ze względów bezpieczeństwa, energia do zasilania tzw. sterownika skoku jest dostarczana niezależnie od sieci publicznej.