Wtyczka do środowiska Keil μVision umożliwiająca pracę z mikrokontrolerami Kinetis

 

 

 

 

MQX Software Solutions to nazwa pakietu bezpłatnych komponentów programowych przeznaczonych dla mikrokontrolerów i procesorów firmy Freescale. W skład tego zestawu wchodzi system czasu rzeczywistego MQX oraz implementacje stosów TCP/IP oraz USB. Komponenty te są udostępniane w postaci kodu źródłowego. Opublikowana przez firmę Freescale łatka do pakietu MQX w wersji 3.7.0 zawiera wtyczkę do środowiska Keil μVision oraz zestaw sterowników i przykładowych programów, które pozwalają na ścisłą integrację pakietu MQX Software Solutions z narzędziami Keil MDK-ARM i ułatwiają pracę z nim przy projektach na mikrokontrolery Kinetis linii K40 i K60.

Nazwana Task Aware Debugging wtyczka do debugera środowiska μVision4, pozwala na śledzenie w czasie debugowania m.in.: konfiguracji i stanów przerwań, obciążenia stosu i zużycia CPU, a także informacji o zasobach (pamięć, semafory), konfiguracji sieci oraz statystykach ruchu w niej. Może ona ułatwić pracę szczególnie z aplikacjami wielozadaniowymi, udostępniając w czytelnej formie informacje o każdym z procesów.

W skład łatki wchodzą też biblioteki implementujące system plików (FAT12/16/32) oraz host i urządzenie USB, zestaw sterowników (karta SD, interfejs szeregowy, timery), a także gotowe do użycia przykładowe projekty dla środowiska μVision4 ilustrujące wykorzystanie typowych peryferiów oraz stosów TCP/IP i USB.

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu MQX Software Solutions, wraz z możliwością pobrania łatki dla środowiska Keil μVision, można znaleźć na stronie firmy Freescale. Łatce towarzyszy dokument opisujący w szczegółach jej zawartość.

Na prowadzonym przez firmę ARM kanale YouTube ARMflix opublikowany został filmik prezentujący wykorzystanie pakietu MQX Software Solutions w środowisku μVision.

 

O autorze