Seminarium Analog Devices i Silica

 

 

 

Mówiąc o oprzyrządowaniu i zastosowaniach przemysłowych, mamy na myśli dziedziny takie jak lotnictwo i obronność, technologię budynkową, energetykę, przyrządy pomiarowe, kontrolę napędu i zasilania, nadzorowanie procesów oraz automatykę przemysłową, a także bezpieczeństwo i monitoring. Wszystkie te obszary wymagają stosowania nowoczesnych technik projektowania i produktów najwyższej klasy. Firmy SILICA oraz Analog Devices zapraszają do wzięcia udziału w jednodniowym, bezpłatnym seminarium, w czasie którego eksperci przedstawią uczestnikom kluczowe technologie i rozwiązania z zakresu przetworników i wzmacniaczy w oprzyrządowaniu i zastosowaniach przemysłowych.

Plan dnia

09:30-10:00 Rejestracja i powitanie
10.00-10:10  Wprowadzenie
10:10-11:45 Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe dla przemysłu z przykładami zastosowań
11:45-12:30 Lunch
12:30-13:30 Zarządzanie energią – wydajne źródła zasilania od miliwatów do setek watów. Sposoby wyboru i projektowania źródeł zasilania.
13:30-14:30 Interfejsy z izolacją cyfrową – galwanicznie rozdzielone standardowe interfejsy RS232, RS485, I2C, SPI, USB oraz przesył mocy
14:30-14:45 Przerwa na kawę
14:45-15:45 Narzędzia  – skuteczne metody skrócenia cyklu projektowego z użyciem narzędzi projektowych i wspomagających wybór.
15:45-16:15 PMOD – płytki ewaluacyjne dla FPGA Xilinx Spartan-6
16:15-16:30 Zakończenie – konkurs, w którym można wygrać kamerę cyfrową

Terminy i miejsca seminariów

7 lutego 2012 – hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa
8 lutego 2012 – hotel Orbis, Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

Więcej informacji na temat seminariów, w tym formularz rejestracyjny, znaleźć można na stronie internetowej firmy Silica.

Polskie oddział Silica: Avnet EM Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 2565760, fax: 22 2565766, http://www.silica.com, e-mail: warszawa@silica.com.

O autorze