Narzędzia do tworzenia aplikacji Fail-Safe zintegrowane w środowisku programistycznym TIA Portal

 

 

 

Siemens udostępnia w środowisku TIA Portal narzędzie do projektowania systemów bezpiecznych dla maszyn i urządzeń (tzw. aplikacji fail-safe). W interfejsie użytkownika Step 7 Professional w wersji 11 znalazło się teraz nowe narzędzie inżynierskie Step 7 Safety Advanced, które zawiera odpowiednie narzędzia konfiguracyjne i programistyczne do tworzenia programów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Nowe narzędzie analizy i projektowania oprogramowania dla systemów do zadań związanych z bezpieczeństwem wykorzystuje standardową strukturę projektu programu Step 7 w wersji 11, analogicznie jak w przypadku standardowych programów. Przyspiesza tworzenie programów fail-safe dzięki zintegrowanej bibliotece, zawierającej bloki funkcyjne z atestem TÜV dla wszystkich typowych funkcji bezpieczeństwa,.

Dzięki temu, że użytkownik jest w stanie samodzielnie tworzyć sygnatury parametrów urządzenia, biblioteka ta otwiera drogę do standaryzacji systemów alarmowych i zdalnego sterowania sprzętem i aparaturą oraz upraszcza sprawdzanie poprawności aplikacji związanych z bezpieczeństwem. Edytor zarządzania bezpieczeństwem narzędzia Step 7 Safety Advanced –  Safety Administration Editor –  upraszcza zarządzanie, wyświetlanie i modyfikację parametrów związanych z bezpieczeństwem. Edytor ten umożliwia ponadto dokonanie w dowolnym czasie szybkiego przeglądu wszystkich obiektów związanych z bezpieczeństwem, dzięki standardowemu, zintegrowanemu systemowi ich identyfikacji.

Więcej informacji: www.siemens.pl/tia-portal

O autorze