Środowisko programistyczne Universal Debug Engine – teraz także dla mikrokontrolerów Infineon XMC4000


 


Firma PLS, producent programistycznego narzędzia rozwojowego Universal Debug Engine (UDE) ogłosiła, że jego nowa wersja, oznaczona numerem 3.2.1, daje możliwość programowania i debugowania systemów z mikrokontrolerami Infineon XMC4000.


Zarówno UDE 3.2.1, jak i programator firmy PLS o nazwie Universal Access Device 2 (UAD2) w pełni wykorzystują możliwości debugowania mikrokontrolerów rodziny XMC4000 i pozwalają sprawdzać pracę wszystkich ich zasobów. Zintegrowana funkcja programowania pamięci Flash oraz OTP (One-Time Programmable) zapewnia maksymalne dostępne prędkości całego cyklu wymazywania i programowania pamięci układu.


Szczególną korzyścią dla użytkowników są szerokie możliwości graficznej reprezentacji zmiennych i budowanych z nich wyrażeń w czasie rzeczywistym. Możliwe jest też odczytywanie i zapisywanie całej pamięci mikrokontrolera w czasie wykonywania programu, bez zmiany zachowania układu, pozwalając na podgląd i modyfikację wartości zmiennych, zawartości rejestrów oraz pamięci w czasie pracy systemu. Okresowe zapamiętywanie stanu licznika programu pozwala z kolei na profilowanie programu poprzez możliwość prezentacji procentowego udziału poszczególnych funkcji w całkowitym czasie wykonywania programu.


Środowisko Universal Debug Engine to narzędzie do zarządzania projektami systemów wbudowanych, programowania, debugowania oraz testowania ich. Oprogramowanie obsługuje wiele mikrokontrolerów i procesorów z rdzeniami: C166, C166CBC, C166S V2, ST10, XC166, XC2000, XE166, TriCore, PowerPC, PowerArchitecture, Cortex (M0, M3, M4, R4, A8), ARM7, ARM9, ARM11, XScale, SuperH i SH-2A. UDE oparte jest na debugerze HLL i wyposażone w zestaw komponentów standardowych oraz dodatków specyficznych dla każdej z architektur.


Szczegółowe informacje o środowisku Universal Debug Engine można znaleźć na stronie internetowej firmy PLS.

O autorze