Bezpłatne seminaria Texas Instruments na Automaticonie 2012

 

Mikrokontrolery i procesory sygnałowe firmy Texas Instruments oraz przykłady ich zastosowań praktycznych, to temat bloku seminariów przygotowanych przez firmę Contrans TI na Targi Automaticon 2012. Firma Contrans TI zaprasza również do odwiedzenia stoiska, na którym będą prezentowane podzespoły półprzewodnikowe przeznaczone do zastosowania w napędach elektrycznych, dla automatyki i robotyki – numer stoiska M14, hala 4.
Blok seminariów rozpocznie się 22 marca (czwartek) o godz. 12.00. W pierwszej jego części w centrum uwagi znajdą się mikrokontrolery sygnałowe i ich aplikacje. Na ich przykładach będzie można zapoznać się z rozwiązaniami, w których z pozoru mały i nieskomplikowany mikrokontroler realizuje bardzo odpowiedzialne zadania.
Część druga będzie wprowadzeniem do systemów wieloprocesorowych, w tym wypadku systemów łączących procesory aplikacyjne wyposażone w rdzeń ARM z procesorami DSP. Wiele uwagi zostanie poświęcone zagadnieniom współpracy procesorów o zróżnicowanych zastosowaniach w wielozadaniowych systemach wbudowanych.

22-03-2012, godz. 12.00…12.45
Cyfrowe kontrolery DSP i ich zastosowania – Krzysztof Kardach (Contrans TI) i Mariusz Łacina (Texas Instruments)
Prezentacja rodziny mikrokontrolerów sygnałowych TMS320F28x oraz ich funkcjonalności obejmującej stało- i zmiennoprzecinkowe jednostki obliczeniowe oraz bogate peryferia, w tym szybkie przetworniki AC, układy PWM o dużej rozdzielczości i interfejsy komunikacyjne. Omówione zostaną rodziny Piccolo, Delfino oraz nowa rodzina Concerto wyposażona w rdzenie F28x oraz ARM Cortex-M3 kierowana na rynek urządzeń do cyfrowego przetwarzania energii z komunikacją PLC. Na seminarium zostaną również przedstawione narzędzia sprzętowe i programowe, w tym oprogramowanie ControlSuite.

22-03-2012, godz. 13.00…13.30
Doświadczenia z tworzenia systemu pomiarowo-sterującego z procesorami C2000 – Leszek Dębowski z Instytutu Elektrotechniki
Rozszerzenie seminarium pt. „Cyfrowe kontrolery DSP i ich zastosowania” o prezentację modułów developerskich z procesorami sygnałowymi z rodziny C2000. Autor przeprowadzi dyskusję doświadczeń projektowych i perspektyw rozwoju elastycznego systemu pomiarowo-sterującego w wybranych zastosowaniach z zakresu energoelektroniki oraz techniki pomiarowej i diagnostycznej.

22-03-2012, godz. 13.45…14.30
Procesory OMAP-L łączące rdzenie ARM i DSP i ich zastosowania – Krzysztof Kardach (Contrans TI) i Mariusz Łacina (Texas Instruments)
Prezentacja rodziny procesorów OMAP L-13x z rodziny Integra i ich własności wynikających z zastosowania współpracujących ze sobą rdzeni procesora zmiennoprzecinkowego TMS320C674x oraz ARM9. Zostaną omówione peryferia i ich możliwości komunikacyjne oraz zagadnienia pracy rdzenia ARM9 pod kontrolą popularnych systemów operacyjnych dla urządzeń wbudowanych: Linux, QNX, Windows Mobile, Android, Angstroem, które pozwalają na korzystanie z gotowych rozwiązań systemowych dla sterowania peryferiami i do komunikowania się z otoczeniem. Na seminarium zostaną przedstawione narzędzia sprzętowe i programowe, w tym narzędzia ułatwiające integrację rdzenia DSP z systemem operacyjnym.

22-03-2012, godz. 14.45…15.15
Efektywne podejście do pomiarów i sterowania z wykorzystaniem systemu wbudowanego MicroDAQ – Grzegorz Skiba z firmy Embedded Solutions
Kontynuacja seminarium pt. „Procesory OMAP-L łączące rdzenie ARM i DSP i ich zastosowania”, w której zostaną przedstawione praktyczne zastosowania systemów wbudowanych na przykładzie modułu developerskiego z procesorem OMAP L-137. Interesującym rozszerzeniem będzie nie tylko wymiana doświadczeń konstruktorskich, ale również zaprezentowanie możliwości integracji systemów wbudowanych opartych na OMAP-L z narzędziami Matlab/Simulink, LabView oraz SCILAB – darmowego odpowiednika programów Matlab i Simulink.
Na zakończenie bloku seminariów przewidziane są konsultacje indywidualne w zakresie produktów firmy Texas Instruments.

Organizatorem seminariów jest Contrans TI Sp. z o.o., ul. Polanowicka 66, 51-180 Wrocław, tel.: +48 71 3252621…24, fax: +48 71 3254439, contrans@contrans.pl, www.contrans.pl

O autorze