Nowy moduł komunikacyjny połączy sterownik Simatic S7-1200 z siecią AS-i

Moduł komunikacyjny CM1243-2 master AS-i firmy Siemens umożliwia połączenie sieci wyposażonych w interfejs AS-i ze sterownikiem S7-1200, rozszerzając znacznie obszar zastosowań tego sterownika. Master AS-i pozwala na łatwe i szybkie włączenie sensorów i elementów wykonawczych na najniższym poziomie obiektowym zarówno z poziomu sterownika Simatic S7-1200, jak i z poziomu platformy TIA Portal. Konfiguracja w środowisku TIA Portal jest wygodna i przyjazna, podobnie jak w sieciach Profinet i Profibus.  

Moduł CM1243-2 master AS-i firmy Siemens oferuje wyjątkowo łatwe i skuteczne połączenie najniższego poziomu obiektowego ze sterownikiem PLC oraz z wyższymi poziomami sterowania procesem i zarządzania produkcją. Nowy moduł master typu AS-i automatycznie przygotowuje wymianę danych na włączonej linii – wykonuje nie tylko odczyt sygnałów, ale również parametryzację sieci, monitoring i funkcje diagnostyczne. 

CM1243-2 ma także wbudowane funkcje dodatkowe, takie jak konfiguracja układów rozruchowych silników typu Sirius M200D AS-i bez użycia bloków funkcyjnych, czy dostęp z poziomu przeglądarki. Łącznie do jednego urządzenia master AS-i można podłączyć maksymalnie 62 moduły slave AS-i lub maksymalnie 992 wejścia i wyjścia. Dodatkowy moduł DCM 1271 pozwala zastosować standardowy zasilacz 24 V DC do zasilenia elementów sieci AS-i.

Konfiguracja i uruchomienie modułu typu master AS-i są szczególnie łatwe dzięki zintegrowaniu nowego urządzenia z platformą TIA Portal. Definiowanie parametrów AS-i odbywa się bezpośrednio w środowisku TIA Portal i jest podobne do konfiguracji sieci Profibus i Profinet. Do pracy nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie. TIA Portal prezentuje strukturę tworzonej sieci AS-i i po kliknięciu myszą w odpowiednie urządzenie można dokonać jego parametryzacji.

Więcej informacji: www.siemens.pl/S7-1200

O autorze