Analiza sygnałów CAN i LIN – nowa opcja rozszerzająca funkcjonalność oscyloskopów RTM Rohde & Schwarz

CAN oraz LIN to standardy transmisji danych popularnie wykorzystywane między innymi w motoryzacji i sieciach przemysłowych. Oscyloskopy Rohde & Schwarz z serii RTM umożliwiały do tej pory pomiar amplitudy i czasu narastania sygnałów CAN i LIN. Teraz, dzięki nowemu rozszerzeniu RTM-K3, analiza tych sygnałów przy pomocy oscyloskopów RTM będzie możliwa w warstwie protokołu komunikacyjnego.

Rozszerzenie RTM-K3 doskonale nadaje się do celów diagnostycznych. Wysoka prędkość akwizycji sygnału oraz możliwość dekodowania danych w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie znajdywanie błędów w transmisji. Dodatkowo w celu usprawnienia pracy możliwe jest ustawianie różnych triggerów np. wyzwalania po wykryciu błędu lub po odebraniu konkretnej ,zdefiniowanej przez użytkownika wiadomości.

Nowe rozszerzenie firmy Rohde & Schwarz jest intuicyjne w obsłudze czyniąc urządzenie łatwym do skonfigurowania i użytkowania.  Wyniki pomiarów są przedstawione w sposób jasny i klarowny. Szczegóły ramek protokołu w mierzonym przebiegu są oznaczone kolorami, a odczytane z wiadomości i protokołu dane są umieszczane w tabelach. Funkcja zoom pozwala przeglądać dane bardziej szczegółowo. Gdy współczynnik powiększenia wzrasta, wyświetlanych jest więcej informacji na temat odpowiedniej części wiadomości. W celu dalszej poprawy czytelności zdekodowanych danych, użytkownik może definiować swoje nazwy i przypisywać je wybranym częściom widomości, dzięki czemu podczas analizy protokołu mogą one być wyświetlane zamiast szesnastkowych wartości.

Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: (22) 860 64 97.

O autorze