LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

Pierwszy kontakt inżyniera z programem Multisim

NI Multisim Component Evaluator to bezpłatne narzędzie umożliwiające przeprowadzanie symulacji SPICE dla układów elektronicznych firmy Analog Devices. W niniejszym tutorialu pokazane zostanie na przykładzie projektu wzmacniacza operacyjnego jak korzystać z tego narzędzia.

Zaczynajmy

Pierwszym krokiem jest oczywiście uruchomienie programu. Od razu przystąpić można do budowy schematu elektrycznego. Dodanie układu do schematu wykonuje się za pomocą paska zadań, a konkretnie przez kliknięcie ikonki Place (rys. 1).

Rys. 1. Pasek menu programu Multisim

Rys. 1. Pasek menu programu Multisim

Po kliknięciu Place, wybrać należy Component (rys. 2). Teraz można wybrać wzmacniacz operacyjny. Przykładowo będzie to model OP282GP.

Rys. 2. Wybór wzmacniacza operacyjnego

Rys. 2. Wybór wzmacniacza operacyjnego

Po zaakceptowaniu wyboru poprzez wciśnięcie przycisku OK pojawi się okno z dwiema literami: A i B (rys. 3). Oznaczają one wzmacniacz A i wzmacniacz B, gdyż wybrany układ OP282GP  jest podwójnym wzmacniaczem (rys. 4). Na potrzeby projektu wybrany zostaje wzmacniacz A. Następnie pojawia się kolejne okno, w którym wybrać należy Cancel, jako że na tą chwilę nie ma potrzeby przeprowadzania bardziej szczegółowej konfiguracji. Po wykonaniu opisanych czynności wzmacniasz zostaje dodany do schematu elektrycznego (rys. 5).

Rys. 3. Usunięcie drugiego wzmacniacza w podwójnym wzmacniaczu operacyjnym

Rys. 3. Usunięcie drugiego wzmacniacza w podwójnym wzmacniaczu operacyjnym

Rys. 4. Układ OP282GP

Rys. 4. Układ OP282GP

Rys. 5. Widok pojedynczego wzmacniacza operacyjnego

Rys. 5. Widok pojedynczego wzmacniacza operacyjnego

Istnieją alternatywne do opisanego sposoby dodania elementu do schematu. Jednym z nich jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu siatki schematu. Wyświetlone zostaje okno pozwalające łatwo wybrać element, jak na rys. 2.