Pierwszy kontakt inżyniera z programem Multisim

Podłączenie zasilania

Do wzmacniacza należy dołączyć zasilanie. Można je znaleźć w programie przy pomocy menu Component, albo poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na pasek menu, co powoduje rozwinięcie listy zawierającej źródła napięcia. Kolejno należy wybrać i umieścić na schemacie masę, napięcie VCC i VEE . Klikając wybranym potencjałem na odpowiedni pin wzmacniacza połączenie tworzone jest automatycznie (rys. 6). W celu zwiększenia czytelności schematu warto przeciągnąć potencjały poza wzmacniacz (rys. 7).

Rys. 6. Pierwsza próba dołączenia <em>VEE</em>

Rys. 6. Pierwsza próba dołączenia VEE

Rys. 7. Przeciągnięcie potencjałów sprawia, że schemat jest czytelniejszy

Rys. 7. Przeciągnięcie potencjałów sprawia, że schemat jest czytelniejszy

Dodanie oporników

Gdy do wzmacniacza dołączone jest już zasilanie, można przystąpić do rozbudowy aplikacji o kolejne elementy, jakimi są rezystory. W tym celu należy wybrać menu Place, przy pomocy którego wybierany był wzmacniacz. Po zaznaczeniu grupy RESISTOR dobrać można odpowiednią wartość opornika. Wybrany zostaje rezystor o wartości 10 k? (rys. 8). Po kliknięciu OK pojawia się on na schemacie, oznaczony jako R1. Należy dołączyć go do zacisku 2 wzmacniacza. W analogiczny sposób dodane zostają do schematu jeszcze dwa rezystory: R2 o wartości 10 k? między zaciski wzmacniacza 1 i 2 oraz R3 o wartości 5 k? między zacisk wzmacniacza 3 i masę układu.

Rys. 8. Wybór wartości opornika

Rys. 8. Wybór wartości opornika

Po rozmieszczeniu rezystorów schemat wygląda jak na rys. 9.

Rys. 9. Schemat wzmacniacza z zasilaniem i rezystorami

Rys. 9. Schemat wzmacniacza z zasilaniem i rezystorami

O autorze