Pierwszy kontakt inżyniera z programem Multisim

Czas kończyć

W tym momencie układ jest prawie gotowy. W celu sprawdzenia czy nie ma w nim błędów, można wybrać opcję Simulation. Wynik tej operacji widoczny jest w oknie dialogowym (rys. 10).

Rys. 10. W obwodzie nie ma błędów

Rys. 10. W obwodzie nie ma błędów

Teraz dodać należy do schematu źródło napięcia wejściowego. Aby to zrobić, trzeba wybrać Place > Component > Sources, zaznaczyć źródła napięcia (SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES), a potem AC_VOLTAGW. Źródło to należy dołączyć do opornika wejściowego R1 10 k?.

Aby  obejrzeć sygnał na wyjściu, potrzebny jest jeszcze jeden element na schemacie – oscyloskop. Znajduje się on w menu Simulate > Instruments. Po wybraniu tego elementu należy dołączyć pierwsze z jego wyprowadzeń do wyjścia źródła napięcia AC_VOLTAGW, a drugie do wyjścia wzmacniacza (rys. 11).

Rys. 11. Schemat uzupełniony o oscyloskop

Rys. 11. Schemat uzupełniony o oscyloskop

Po dwukrotnym kliknięciu na oscyloskop program wykonuje symulację (rys. 12).

Rys. 12. Ekran oscyloskopu

Rys. 12. Ekran oscyloskopu

Po zmianie skali otrzymać można rezultat taki, jak na rys. 13.

Rys. 13. Ekran oscyloskopu po zmianie skali

Rys. 13. Ekran oscyloskopu po zmianie skali

O autorze