Nowa wersja programu Altium Designer

Firma Altium zapowiedziała kolejną wersję swojego narzędzia do projektowania płytek PCB – programu Altium Designer 12. Nowa odsłona programu ma mieć cechy poprzednich wersji środowiska, takie jak oferowanie zaawansowanych możliwości rozmieszczenia elementów na płytce drukowanej oraz udostępnianie dużej liczby danych projektowych, a także systemu zarządzania kolejnymi wydaniami. Wraz ze środowiskiem zintegrowany zostanie dostęp online do ciągle powiększającego się zbioru udoskonaleń oprogramowania oraz rozwiązań projektowych zapewnianych przez firmę Altium.

W przeciwieństwie do poprzednich wydań, Altium Designer 12 nie będzie wielkim, jednocześnie uciążliwym ze względu na ilość zmian pakietem, lecz kolejną częścią ciągłego procesu udoskonalania oprogramowania Altium Designer. Oznacza to, że nowe funkcjonalności oraz usprawnienia, a także poprawki błędów mogą być wdrożone w trybie natychmiastowym i udostępnione bezpośrednio użytkownikom subskrypcji produktów Altium. Zawarty w pakiecie Altium Designer Plug-in Manager daje pełną kontrolę nad tym, które części środowiska mają być zainstalowane oraz umożliwia wgląd we wszystkie najnowsze aktualizacje.

W oprogramowaniu Altium Designer 12 wprowadzonych zostanie szereg udoskonaleń. Jedną z nich jest możliwość definiowania przez użytkownika kształtów pól kontaktowych, przełączników i ekranowania, które mogą być łatwo komponowane ze złożonych struktur. Funkcjonalność pakietu została ponadto wzbogacona o dyrektywy No ERC, które umożliwiają miejscowe pominięcie ostrzeżeń oraz błędów odnośnie nieprawidłowych warunków projektowych, takich jak niepołączone wyprowadzenie, bez przerywania kontroli prawidłowości założeń całego obwodu. Program został także wzbogacony o nowe algorytmy obliczania szerokości ścieżek na płytce, uwzględniające więcej parametrów fizycznych, co pozwala na lepszą kontrolę impedancji połączeń.

Dystrybutorem firmy Altium w Polsce jest firma  Evatronix: Dział Systemów EDA, tel.:+48 33 499 59 12 lub +48 33 499 59 18, mail: eda@evatronix.com.pl, strona internetowa dystrybutora: www.evatronix.com.pl/eda.

O autorze