Symulator online dla układów zasilania firmy Fujitsu

Firma Fujitsu Semiconductor poinformowała o opracowaniu narzędzia „Easy DesignSim”, internetowego symulatora scalonych układów zasilania PMIC (Power Management Integrated Circuit). Program „Easy DesignSim” oferuje kompleksową symulację projektów online oraz zapewnia wsparcie dla projektantów korzystających z bogatej oferty firmy Fujitsu układów takich jak konwertery, przełączniki i układy sterujące procesem ładowania. Nowy program narzędziowy powstał w wyniku współpracy firm Fujitsu i Transim Technology Corporation.

Dzięki uproszczeniu projektu schematu obwodu zasilacza, program „Easy DesignSim” oferuje inżynierom łatwy sposób wyboru odpowiedniego układu PMIC i znacznie skraca proces projektowania. Program automatycznie oblicza najważniejsze parametry zasilania, takie jak napięcia wejściowe/wyjściowe, prądy obciążenia, sprawność oraz częstotliwości przełączania, a następnie w trybie online symuluje działanie zasilacza. Projektantom pozostaje obserwacja i ocena wyników symulacji obwodu w zależności od zmian warunków pracy oraz parametrów zewnętrznych komponentów.

Projektanci mogą użyć programu „Easy DesignSim” do wygenerowania zestawienia materiałowego BOM (Bill of Materials) spełniającego wymagania projektu dla danego schematu obwodu z baz danych elementów elektronicznych producentów. To zestawienie można następnie wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel lub dokumentu w formacie PDF.

Program „Easy DesignSim” można pobrać ze strony internetowej firmy Fujitsu. Narzędzie początkowo zapewnia wsparcie symulacji dla kilku najbardziej popularnych układów PMIC firmy Fujitsu, z możliwością zwiększenia liczby obsługiwanych układów. W dostępnym podręczniku użytkownika w sposób wyczerpujący, krok po kroku, podane zostały instrukcje użytkowania programu „Easy DesignSim”.

O autorze