Nowe wydanie „Podstawy technologii montażu dla elektroników” już w sprzedaży!

Nakładem Wydawnictwa BTC ukazało się drugie wydanie książki „Podstawy technologii montażu dla elektroników„, której autorem jest dr hab. inż Ryszard Kisiel – wykładowca z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W książce przedstawiono przegląd technologii oraz uwarunkowania materiałowe związane z ekologicznym montażem nowoczesnych podzespołów elektronicznych, w tym z montażem bezołowiowym. Autor przedstawił także zagadnienia związane z projektowaniem obwodów drukowanych, ich myciem, naprawami i testowaniem, omówił ponadto różne metody łączenia elementów i modułów wchodzących w skład kompletnych urządzeń.
Książka jest przeznaczona dla konstruktorów, studentów wyższych uczelni technicznych, a także elektroników-hobbystów, którym zależy na poznaniu podstawowych zasad projektowania współczesnych urządzeń elektronicznych.

Dodatkowe materiały (w tym spis treści i fragment pierwszego rozdziału) są dostępne w wersji elektronicznej tu.

 

O Autorze

Dr hab. inż. Ryszard Kisiel pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i dwóch monografii. Ich tematyka dotyczy technologii montażu urządzeń elektronicznych, lutów bezołowiowych, klejów elektrycznie przewodzących oraz grubo- i cienkowarstwowych układów hybrydowych.  Od początku lat 90. jest bardzo aktywny w popularyzacji wiedzy z zakresu technologii montażu powierzchniowego oraz ekologicznych technik montażu płytek obwodów drukowanych. Jest autorem bądź współautorem ponad 70 artykułów dotyczących tej tematyki w czasopismach krajowych: „Elektronika”, „Elektronizacja”, „Radioelektronik” i „Elektronika Praktyczna”.  Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z zakresu konstrukcji i technologii sprzętu elektronicznego oraz technologii montażu mikrosystemów. Jest współautorem dwóch skryptów oraz promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich z tej tematyki. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń technicznych: IEEE oraz IMAPS.

 

O autorze