Energooszczędny akcelerometr MEMS firmy Analog Devices

ADXL362 to nazwa nowego modelu 3-osiowego, cyfrowego akcelerometru MEMS przeznaczonego do systemów zasilanych bateryjnie mających się cechować szczególnie długim czasem pracy na jednej baterii. Akcelerometr ten zużywa mniej niż 2 µA w czasie aktywnej pracy (przy częstotliwości danych wyjściowych 100 Hz) i 300 nA w trybie Wake-Up, w którym układ jest wybudzany z uśpienia przy detekcji ruchu.

Akcelerometr ADXL362 dostarcza sygnał o 12-bitowej rozdzielczości, a także dane sformatowane w postaci liczb 8-bitowych, wygodnych przy przesyłaniu wielokrotności bajtu, gdy niższa rozdzielczość jest wystarczająca. Obsługiwane są trzy zakresy pomiaru: ± 2 g, ± 4 g i ± 8 g, z rozdzielczością 1 mg/LSB przy zakresie ± 2 g.

W zastosowaniach wymagających niższego poziomu szumów niż domyślne 550 µg/7 Hz, do wyboru są dwa tryby pracy z mniejszym szumem (do 175 µg/7 Hz), które można włączyć przy minimalnym zwiększeniu poboru prądu.

Oprócz wyjątkowo niskiego zużycia energii, akcelerometr ADXL362 pozwala też zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w całym systemie dzięki kilku usprawnieniom. Są wśród nich: dzialająca w wielu trybach kolejka FIFO na wyjściu, wbudowany energooszczędny czujnik temperatury oraz kilka trybów wykrywania aktywności, wliczając tryb uśpienia z ustawianym progiem wybudzania oraz wspomniany tryb Wake-Up, mogący wykonywać pomiar z częstotliwością 6 Hz. Wyprowadzenie sygnału detekcji ruchu na jeden z pinów pozwala na bezpośrednie sterowanie zewnętrznego przełącznika w razie wykrycia aktywności. W dodatku, ADXL362 jest wyposażony w możliwość zewnętrznego sterowania okresem próbkowania i/lub podłączenia zewnętrznego zegara.

Akcelerometr ADXL362 może być zasilany napięciem od 1.6 do 3.6 V. Układ jest dostępny w obudowie LGA o wymiarach 3 x 3.25 x 1.06 mm. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta.

O autorze