Nowe modele mikrokontrolerów w rodzinie LPC11U00 z większymi zasobami pamięci

 

 

Firma NXP rozszerzyła rodzinę niedrogich mikrokontrolerów LPC11U00 z interfejsem USB i Smart Card o serię LPC11U30. Do nowej grupy należą układy z pojemniejszą pamięcią Flash, SRAM i EEPROM, w porównaniu do innych modeli LPC11U00.

Podobnie jak pozostałe serie rodziny LPC11U00, mikrokontrolery LPC11U30 są zbudowane w oparciu o rdzeń ARM Cortex-M0, mogący pracować z częstotliwością do 50 MHz. Są też wyposażone w kontroler USB 2.0 obsługujący tryb LPM (Link Power Management), pozwalający urządzeniu wchodzić w stan zawieszenia, gdy nie jest używane. Układy mają zapisane w pamięci ROM sterowniki urządzeń USB, włączając: HID (Human Interface Device Class), MSC (Mass Storage Device Class) oraz CDC (Communication Device Class). Aby ułatwić programowanie urządzeń z USB zbudowanych w oparciu o swoje układy, firma NXP udostępnia nieodpłatnie bibliotekę nxpUSBlib.

Podobnie jak pozostałe układy rodziny LPC11U00, mikrokontrolery nowej serii są też wyposażone w interfejsy: USART/UART/Smart Card, SSP oraz I2C.

Ograniczaniu zużycia energii sprzyja kilka profili pracy, zoptymalizowanych pod katem konkretnych poziomów zużycia, włączając w to tryb Low Current, idealny do pracy w urządzeniach zasilanych bateryjnie, łączących się z USB tylko okazjonalnie w celu ładowania lub krótkiego transferu danych. Istnieje też opcja wybudzania mikrokontrolera z uśpienia przez USB.

Wyposażenie układów LPC11U30 uzupełniają: 8-kanałowy, 10-bitowy przetwornik A/C o nieliniowości różniczkowej na poziomie +/- 1 LSB, po dwa timery 16- i 32-bitowe (z możliwością pracy w trybach PWM, match i capture), wewnętrzny oscylator RC 12 MHz o dokładności 1% oraz do 54 pinów I/O ogólnego przeznaczenia.

Do nowej serii LPC11U30 należy 11 układów. Modele te są wyposażone w pojemniejszą pamięć, w porównaniu do innych układów LPC11U00. W nowej serii można znaleźć mikrokontrolery wyposażone w pamięć EEPROM do 4 kB, pamięć SRAM do 12 kB oraz pamięć Flash od 40 do 128 kB.

Nowe mikrokontrolery NXP są dostępne w obudowach TFBGA48, HVQFN33 (5 mm x 5 mm oraz 7 mm x 7 mm), a także LQFP48/64.

Dystrybutorem NXP w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze