Produkty do analizy wieloliniowych magistral szeregowych dla szerokopasmowych oscyloskopów firmy LeCroy

 

SDAIII-CompleteLinQ ułatwia analizę wieloliniowych magistral szeregowych

Technologie mobilne i chmurowe wymagają uzyskania większych szybkości transferu. Istniejące i nadchodzące standardy, takie jak PCIe 3, 40/100GBase-R czy InfiniBand pozwalają osiągnąć wysokie szybkości dzięki wykorzystaniu wielu linii szeregowych, jak również zwiększając przepustowość pojedynczej linii, nawet do 28 Gb/s. Dotychczas dostępne narzędzia do analizy miały trudności z takimi systemami.

Przesłuch między liniami, sprzężenie z innymi źródłami i zaburzenia integralności sygnału mogą stwarzać duże problemy. Szybki podgląd stanu wielu linii jednocześnie, pomiar profilu szumu i wykrywanie zależności między wahaniami sygnału (jitter) a szumem stanowi klucz do znalezienia pierwotnej przyczyny problemów w systemie. Rozwiązanie firmy LeCroy stanowi połączenie akwizycji sygnału w czasie rzeczywistym i możliwości analizy danych szeregowych, które pozwoli na sprawne testowanie wieloliniowych magistral szeregowych wysokich szybkości.

Jednoczesna analiza wykresów oczkowych i wahań sygnału na wielu liniach

Dzięki rozszerzeniu oferty LeCroy o SDAIII-CompleteLinQ, możliwe staje się jednoczesne badanie do czterech linii szeregowych. Analiza wieloliniowa pozwoli inżynierom szybko obejrzeć wykresy oczkowe wszystkich linii, jak również przeprowadzić analizę pojedynczej linii w kilku różnych punktach przy użyciu sond różnicowych LeCroy lub rozszerzenia VirtualProbe. SDAIII-CompleteLinQ może również wyświetlić wiele analiz pojedynczej linii szeregowej.

Tryb porównywania LaneScape

SDAIII-CompleteLinQ umożliwia porównywanie poszczególnych linii dzięki funkcjom LaneScape oraz Reference Lane (linia odniesienia). Użytkownik może zapisać i wyświetlić kompletną analizę linii jako linię odniesienia, a następnie za pomocą LaneScape porównać ją z analizą jednej, dwóch lub wszystkich linii naraz.
Linia odniesienia pozwala łatwo przetestować różne scenariusze. Jednym z możliwych testów jest badanie wzajemnego wpływu linii: sprawdzenie wykresów oczkowych i wahań zegara w obecności linii powodującej zakłócenia, przechowanie tego pomiaru jako linii referencyjnej, a następnie przeprowadzenia analizy z wyłączoną linią zakłócającą. Linię odniesienia można następnie porównać z innymi liniami w trybie wyświetlania LaneScape.

Pomiary szumu i przesłuchów

W skład rodziny SDAIII-CompleteLinQ wchodzą pakiety Crosstalk i CrossLinkQ, pozwalające na pomiary profilu szumu i analizę przesłuchów. Do wyboru są trzy modele dual-Dirac, pozwalajace zmierzyć i wyróżnić całkowity poziom szumów (Tn), składową deterministycznąS (Dn) i losową (Rn), a także rozdzielić składową deterministyczną Dn na szum interferencji międzysymbolowej (ISIn) i szum okresowy (Pn). Firma LeCroy jako jedyna umożliwia dokonanie takiej analizy w oscyloskopach czasu rzeczywistego. Podobnie jak w przypadku analizy wahań sygnału, szum można obejrzeć w postaci przebiegu, histogramu lub widma, co pozwala zrozumieć naturę szumu wnoszonego przez pozostałe aktywne linie szeregowe lub inne źródła interferencji. Funkcja Crosstalk Eye pokazuje prawdopodobieństwo wystąpienia szumu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oczka, pozwalając zaobserwować wpływ szumu, który nie jest widoczny na tradycyjnym wykresie oczkowym.

Integracja z zaawansowanymi narzędziami do badania integralności sygnału

Nowy pakiet VirtualProbe oraz dostępny EyeDoctorII są zgodne z SDAIII-CompleteLinQ.  EyeDoctorII pozwala ustawić osobną charakterystykę deemfazy nadajnika i równoważenia odbiornika na każdej linii i porównywać wykresy oczkowe oraz wahania sygnału.

VirtualProbe to symulator pokazujący przebieg sygnału w miejscu, gdzie nie można doprowadzić sondy. Pozwala to „zajrzeć do środka” układu pomiarowego i emulować kanały modelowane przez parametry S. W połączeniu z pakietami Crosstalk oraz CrossLinQ, VirtualProbe, używając modeli 8- lub12-wrotnika, dzięki blokowi „XTalk” potrafi scharakteryzować sprzężenie między wieloma liniami. Analizatory sieci LeCroy SPARQ pozwalają mierzyć parametry 12-wrotnika za cenę znacznie niższą, niż wektorowy analizator obwodów.

SDAIII-CompleteLinQ łączy wszystkie oferowane przez LeCroy możliwości w zakresie analizy wykresów oczkowych, wahań sygnału, profilu szumu i analizy przesłuchów, jak również możliwość badania integralności sygnału za pomocą EyeDoctorII i VirtualProbe.

Kompatybilność

Produkty SDAIII-CompleteLinQ są kompatybilne z oscyloskopami z serii WavePro / SDA / DDA 7 Zi / Zi-A, WaveMaster / SDA / DDA 8 Zi / Zi-A, Labmaster 9 Zi-A oraz 10 Zi. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń lub pakietu SDAII mogą dokonać ulepszenia do dowolnego produktu z serii SDAIII-CompleteLinQ.

Dystrybutorem produktów LeCroy w Polsce jest firma NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, tel/fax: 22 641-61-96, 22 644-42-50, 22 641-15-47, e-mail: ndn@ndn.com.pl, www.ndn.com.pl.

O autorze