Zajęcia Autoryzowanej Akademii HUAWEI z zakresu LTE/EPC

 

 

 

 

W dniu 26 listopada na Politechnice Warszawskiej rozpoczną się zajęcia pierwszego cyklu Autoryzowanej Akademii HUAWEI (HANA – Huawei Authorized Network Academy). Celem Akademii jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczestników szkolenia w zakresie technologii LTE/EPC i nowoczesnej architektury sieci telekomunikacyjnych. Jest to pierwsza Autoryzowana Akademia HUAWEI w Europie.

Na zajęciach realizowany będzie program szkoleniowy opracowany przez HUAWEI i uzgodniony z ekspertami Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, którego głównym tematem są najnowocześniejsze rozwiązania telekomunikacji radiowej. Zajęcia potrwają 4 tygodnie, łącznie obejmując 80 godzin zajęć teoretycznych i warsztatowych i odbywać się będą w dni robocze w godzinach 16:00-20:00. Niewielkie grupy (max. 20 osób) pozwolą uczestnikom na aktywny udział w zajęciach praktycznych i bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Po zdaniu egzaminu końcowego, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Akademii HANA.

Wśród tematów zajęć będą m.in.:

  • w części dotyczącej LTE – architektura i techniki transmisji radiowej sieci E-UTRAN, charakterystyka modułów pasma podstawowego i częstotliwości radiowej stacji bazowej. Na zajęciach praktycznych uczestnicy kursu poznają różne możliwości konfiguracji stacji bazowych.
  • w części dotyczącej EPC – kluczowe elementy, interfejsy i zasady funkcjonowania sieci EPC, a w części praktycznej także badania sygnalizacji i analiza logów sieci EPC

Zajęcia Akademii HANA otwarte są dla wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie technologii telekomunikacyjnych. Zapisy i więcej informacji pod numerem telefonu 22 234 7232 lub mailowo pod adresem sekretariat@tele.pw.edu.pl.

O autorze