Błąd podczas uruchamiania Arduino IDE 1.0.1

 

 

 

Środowisko programistyczne Arduino IDE jest naturalnym i wygodnym narzędziem używanym do pisania programów przeznaczonych dla płytek z serii Arduino i pochodnych (np. AVTduino, DFRduino, Motoruino). Chętnych do poznania możliwości tego środowiska w aktualnie najnowszej wersji 1.0.1 (wrzesień 2012) może zaskoczyć problem z jego uruchomieniem. Otóż po pobraniu ze strony http://www.arduino.cc i zainstalowaniu Arduino IDE 1.0.1, próba uruchomienia środowiska kończy się komunikatem o błędzie: Launch4j – An error occurred while starting the application (fot. 1).

 

Fot. 1: Próba uruchomienia Arduino IDE 1.0.1 kończy się komunikatem o błędzie

Fot. 1: Próba uruchomienia Arduino IDE 1.0.1 kończy się komunikatem o błędzie


Na szczęście jest łatwe rozwiązanie tego problemu – należy odnaleźć plik o nazwie preferences.txt . W zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego plik ten znajduje się w katalogu:

  • c:\Users\<NAZWA_UŻYTKOWNIKA>\AppData\Roaming\Arduino\preferences.txt (dla Windows Vista/7)
  • c:\Documents and Settings\<NAZWA_UŻYTKOWNIKA>\Application Data\Arduino\preferences.txt (dla Windows XP)

Plik ten należy otworzyć do edycji (np. za pomocą programu Notatnik) i odnaleźć linię zawierającą (fot. 2):

Na końcu tej linii należy dopisać:

wskazując język angielski jako wykorzystywany w edytorze Arduino IDE.

 

fot2

Fot. 2: Zawartość pliku preferences.txt po zainstalowaniu Arduino IDE 1.0.1


Tak więc poprawiona linia powinna wyglądać następująco (fot. 3):

 

Fot. 3: Poprawiony plik preferences.txt

Fot. 3: Poprawiony plik preferences.txt


Po zapisaniu poprawionej zawartości pliku preferences.txt Arduino IDE uruchamia się zgodnie z oczekiwaniami (fot. 4).

 

Fot. 4: Arduino IDE działa zgodnie z oczekiwaniami

Fot. 4: Arduino IDE działa zgodnie z oczekiwaniami

 

Warto zwrócić uwagę, że zmiana języka wykorzystywanego w edytorze Arduino IDE na język polski (fot. 5) spowoduje ponowne „unieruchomienie” środowiska.

 

Fot. 5: W oknie właściwości lepiej nie wybierać języka polskiego dla edytora

Fot. 5: W oknie właściwości lepiej nie wybierać języka polskiego dla edytora

O autorze