Jesienne Roadshow Altium Designer – krótkie podsumowanie

 

 

 

W dniach 23.10.2012 – 25.10.2012 r., kolejno w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu odbyły się zorganizowane przez firmę Evatronix, przy udziale przedstawicieli firmy Altium, spotkania poświęcone projektowaniu elektroniki w oparciu o oprogramowanie Altium Designer. Prezentujemy krótką relację ze spotkania, które odbyło się we Wrocławiu.

W pierwszej części spotkania przedstawiony został profil działalności firmy Altium oraz portfolio jej produktów: oprogramowanie Altium Designer, kompilator/debuger Tasking dla systemów wbudowanych, płyty uruchomieniowe FPGA z serii NanoBoard oraz oprogramowanie Morfik do tworzenia aplikacji internetowych. W dalszym etapie tej części spotkania omówiona została budowa oraz cechy Altium Designer. Oprogramowanie to integruje zestaw narzędzi przydatnych w całym cyklu tworzenia kompletnego urządzenia elektronicznego: począwszy od narzędzia do tworzenia schematu elektrycznego i bibliotek komponentów, poprzez narzędzie do tworzenia layoutu płyty PCB i generowania plików CAM, dalej poprzez narzędzia do zarządzania danymi projektowymi, skończywszy na narzędziach do realizacji kompletnych (sprzętowych i programistycznych) projektów dla FPGA.

W drugiej części spotkania zaprezentowany został portal dla użytkowników oprogramowania Altium Designer o nazwie AltiumLive. Omówiony został każdy z działów tematycznych portalu: Software, Hardware, Content Store, Evaluate oraz Blog.

Następnie przedstawione zostały szczegółowo wybrane narzędzia oprogramowania Altium Designer: edytor schematów elektrycznych, narzędzie do tworzenia layoutu płyty PCB, wraz z możliwościami pracy w trybie 3D. W ramach omawiania każdego z narzędzi wymienione zostały ważniejsze jego nowości, zaimplementowane w ostatnich wersjach oprogramowania Altium Designer.

Następny blok tematyczny poświęcony został zarządzaniu danymi projektowymi. Omówione zostały narzędzia: Release Management, Version Control i Storage Manager. Szczegółowo scharakteryzowana została również technologia Altium Vault, pozwalająca na przechowywanie treści projektowych w postaci bazy danych na serwerach w sieci lokalnej lub w chmurze – na serwerach firmy Altium.

W kolejnej sesji spotkania przedstawione zostało projektowanie i uruchamianie aplikacji na FPGA z wykorzystaniem płyt uruchomieniowych NanoBoard.

Podczas ostatniej z sesji tematycznych spotkania zaprezentowano porady i sztuczki (Tips and Tricks) ułatwiające sprawniejsze korzystanie przez użytkowników z oprogramowania Altium Designer.

Dystrybutorem firmy Altium w Polsce jest firma Evatronix: Dział Systemów EDA, tel.:+48 33 499 59 12 lub +48 33 499 59 18, mail: eda@evatronix.com.pl, strona internetowa dystrybutora: www.evatronix.com.pl/eda.

O autorze