Nowa wersja pakietu IAR EWARM

 

 

Firma IAR Systems udostępniła nową wersję pakietu IAR EWARM (Embedded Workbench for ARM), nazwaną IAR EWARM 6.50. Najnowsza edycja, w porównaniu do poprzednich, została wzbogacona o nowe funkcjonalności i poprawioną optymalizację kompilatora.

Aby ułatwić projektantom tworzenie oprogramowania, w nowej wersji pakietu IAR EWARM zaimplementowana została funkcjonalność pozwalającą na zaimportowanie plików będących efektem działania programów: narzędzia konfiguracji mikrokontrolera Processor Expert Software firmy Freescale oraz generatora kodu DAVE firmy Infineon. Pakiet IAR EWARM może  importować pliki wykreowane również przez inne programy. Dodatkowo produkt firmy IAR Systems automatycznie wykrywa zmiany w zestawie zaimportowanych plików.

Wbudowany w pakiet IAR EWARM kompilator C/C++ potrafi wykonywać wielopoziomową optymalizację, zarówno pod kątem szybkości wykonywania, jak i rozmiaru kodu, wliczając w to takie techniki jak „odwijanie pętli” (loop unrolling) i inline’owanie funkcji (function inlining). Wprowadzone poprawki w wersji 6.50 pakietu IAR EWARM dały 10-procentowy wzrost efektywności optymalizacji kompilacji.

Kolejnym usprawnieniem ostatniej wersji pakietu IAR EWARM jest nowy sposób wyświetlania struktury wywołań funkcji za pomocą specjalnej przeglądarki Call Graph, ułatwiającej poruszanie się po hierarchii wywołań. Programista może wyświetlić wszystkie możliwe wywołania wybranej funkcji lub wywołania tejże funkcji od lub do wybranego momentu. Pozwala to lepiej zrozumieć zależności między różnymi częściami aplikacji i daje dobry ogląd jej funkcjonowania.

Nowa wersja IAR EWARM ma też nowy system zarządzania licencjami (LMS – License Management System), wyposażony w opcje takie jak: „wypożyczanie” programu na licencji sieciowej do użytku domowego (tzw. commuter licence) oraz automatyczne aktywacja i obsługa serwerów wirtualnych.

Pakiet IAR EWARM jest kompletnym rozwiązaniem umożliwiającym pisanie, kompilację i debugowanie kodu źródłowego dla układów z rdzeniem ARM, wliczając: ARM7/9/11 oraz ARM Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M1, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-R4, Cortex-R5, Cortex-R7, Cortex-A5, Cortex-A7, Cortex-A8, Cortex-A9 i Cortex-A15.

Szczegóły dotyczące pakietu IAR EWARM znajdują się na stronie producenta.

O autorze