Nowości w Altium Designer 2013

Nowości w Altium Designer 2013

Firma Altium udostępniła kolejną wersję swojego flagowego produktu Altium Designer. W porównaniu do poprzedniej wersji, w Altium Designer 2013 dodanych zostało kilka nowości i usprawnień.

Pierwsza nowość, widoczna natychmiast po włączeniu oprogramowania to zmiana stylu głównego okna, na bardziej przypominający Windows 8. Mimo, że nie przybyło nowych opcji, to zmieniło się rozmieszczenie i organizacja już istniejących. Ma to zagwarantować łatwiejsze poruszanie się po projekcie. W głównym obszarze roboczym w jednym miejscu zgromadzono wszystkie pliki projektu, a dla każdego z nich w miejscu ikony od razu wyświetlany jest miniaturowy podgląd. W nowej wersji oprogramowania dodano możliwość wstawiania hiperłączy do schematów projektu. Mogą one prowadzić zarówno do stron internetowych, jak i do lokalnych plików. Dostępne ustawienia opisów pinów i portów na schemacie zostały znacząco rozszerzone: można teraz dla każdego z nich ustawić osobny styl i pozycję. Wcześniej ustawienia dotyczyły wyłącznie całego projektu. Pomocnicze oznaczenia na schemacie (blankets) mogą być rysowane w kształcie dowolnych wielokątów, a nie tylko prostokątu, jak dotychczas. Rozszerzono także dostępne biblioteki, wzbogacając je między innymi o elementy Touch Control firmy Microchip.

Widok projektu płytki drukowanej zyskał kilka ciekawych opcji, które ułatwią pracę z programem. Po pierwsze: każda warstwa projektu może nie tylko zostać schowana lub uwidoczniona, ale możliwe jest też ustawienie częściowej przezroczystości. Drugą ważną zmianą jest możliwość edycji położenia każdego węzła narysowanego wielokąta, co pozwala na o wiele dokładniejsze odwzorowywanie kształtów. Dodano także regułę projektową regulującą odległości napisów od krawędzi maski zabezpieczającej (tzw. solder mask). W widoku 3D możliwe jest dodawanie własnych predefiniowanych pozycji obserwatora – dotąd dostępne były tylko domyślne pozycje typu bottomtop.

Nowy Altium Designer oferuje też kilka pomniejszych usprawnień. Wygenerowane pliki PDF zawierają teraz informacje o elementach, widoczne po kliknięciu na odpowiednim fragmencie schematów, usprawniono obsługę banków informacji producentów (tzw. vaults) i ich połączenie z oprogramowaniem Altium Designer 2013 oraz dodano wsparcie dla języka Delphi. Wyeliminowano także wiele ze zgłaszanych w systemie BugCrunch błędów i usterek.

Nowe oprogramowanie nie jest aktualizacją poprzedniej wersji i musi zostać ściągnięte i zainstalowane w całości od nowa. Nie jest jednak konieczne wykupienie osobnej licencji. Umożliwia to zamienne korzystanie z obu wersji Altium Designer, zainstalowanych obok siebie. Informacje o kosztach zakupu można uzyskać u lokalnych dystrybutorów oprogramowana.

Szczegółowy opis nowości i usprawnień dodanych do nowe wersji Altium Designer znaleźć można na stronie www firmy Altium. Dystrybutorem firmy Altium w Polsce jest firma Evatronix: Dział Systemów EDA, tel.:+48 33 499 59 12 lub +48 33 499 59 18, mail: eda@evatronix.com.pl, strona internetowa dystrybutora: www.evatronix.com.pl/eda.

O autorze