LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

EVE – scalony kontroler grafiki, paneli dotykowych i dźwięku od FTDI

Scalony kontroler grafiki, paneli dotykowych i dźwięku FTDI

Firma FTDI, chcąc ułatwić proces projektowania graficznych interfejsów użytkownika, wykorzystujących także sygnały dźwiękowe oraz umożliwić ich realizację nawet na mikrokontrolerach 8-bitowych wprowadza do swojej oferty technologię EVE. Pod skrótem tym, rozwijającym się w Embedded Video Engine, kryje się nowy scalony kontroler do obsługi grafiki, czujników dotykowych i dźwięku, o symbolu FT800.

Nowy układ przeznaczony jest do generowania obrazu RGB w standardach QVGA i WQVGA. Dodatkowo możliwe jest odczytywanie danych z panelu dotykowego oraz sterowanie podświetleniem ekranu za pomocą sygnału PWM. FT800 pozwala na intuicyjne, obiektowe traktowanie wyświetlanych elementów GUI i eliminację tradycyjnego bufora ramek przechowującego obraz całego ekranu, dzięki wyświetlaniu linia po linii. Całe sterowanie sprowadza się więc do inicjalizacji obiektów i ich parametrów na niewielkiej liście buforowej i późniejszej manipulacji nimi. Na 8-kilobajtowej liście można przechowywać do 2000 obiektów. Układ ma wbudowaną realizację antyaliasingu oraz ditheringu.

Jeśli chodzi o obsługę dźwięku, to wbudowany w FT800 kontroler audio pozwala na generowanie sygnałów podobnych do midi oraz odtwarzanie sygnałów PCM. W pamięci ROM układu dostępny jest gotowy zestaw sygnałów dźwiękowych. Funkcjonalność ta daje możliwość realizacji prostego odtwarzacza lub wzbogacenie interfejsu graficznego o efekty dźwiękowe.

Komunikacja międzu FT800 a układem sterującym odbywać się może przez  jeden z dwóch dostępnych interfejsów: SPI i I2C. Układ jest zamknięty w niewielkiej obudowie QFN (48 wyprowadzeń). Typowy pobór prądu przez FT800 wynosi 40 mA w trybie aktywnej pracy. W trybie uśpienia pobór prądu spada do 25 uA.

Dzięki współpracy z firmą MikroElektronika, dla kontrolera dostępne są biblioteki pozwalające na wykorzystanie narzędzia Visual TFT, służącego do projektowania interfejsów na sposób podobny do edytorów graficznych i umożliwiającego automatyczną generację kodu z tych projektów.

Na chwilę obecną układ FT800 dostępny jest w formie próbek. Produkcja masowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze produktowej oraz na stronie firmy MikroElektronika poświęconej Visual TFT.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.