LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Coraz więcej narzędzi dla mikroprocesorów Atmel SAMA5D3

Coraz więcej narzędzi dla mikroprocesorów Atmel SAMA5D3

Firma UBM Tech co roku poprzez ankietyzację wykonuje badanie i analizę rynku elektroniki. Ostatnie wyniki sondażu (z roku 2013) dostępne są tutaj. Jedno spośród pytań dotyczy kryteriów, jakimi kierują się firmy w procesie wyboru mikrokontrolera/mikroprocesora, który zostanie zastosowany w projekcie urządzenia elektronicznego. Zgodnie z odpowiedziami respondentów (slajd numer 59 na prezentacji), najważniejszym z kryteriów nie jest ani producent układu scalonego (13% odpowiedzi),  ani nawet sam układ scalony i jego architektura (42% odpowiedzi). Najważniejszym kryterium (45% odpowiedzi) jest tak zwany ekosystem układu scalonego, a więc narzędzia sprzętowe i programistyczne, oprogramowanie, wsparcie techniczne, itd.

Producenci mikrokontrolerów i mikroprocesorów są świadomi, jak duże znaczenie ma ekosystem dla odniesienia sukcesu przez oferowane przez nich produkty. Wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu ze strony klientów firma Atmel wraz z partnerami (ARM, Timesys, Express Logic i IAR Systems) poinformowała o rozszerzeniu ekosystemu dostępnego dla opartych na rdzeniu ARM Cortex-A5 mikroprocesorów z rodziny SAMA5D3 (pisaliśmy o nich szerzej tutaj).

Wśród udostępnianych przez firmę Atmel narzędzi można znaleźć między innymi programator/debuger SAM-ICE z interfejsem JTAG i SWD, oprogramowanie dla programatora SAM-BA, pakiet oprogramowania (biblioteki i sterowniki w postaci kodu źródłowego C wraz z przykładami użycia i dokumentacją html) oraz pliki BDSL (Boundary Scan Description Language). Istnieją też dedykowane dla SAMA5D3: dystrybucja systemu Linux z jądrem w wersji 3.6.9, port systemu Android 4.0, system Windows Embedded (wszystkie trzy dostępne tutaj) oraz system czasu rzeczywistego ThreadX przygotowany przez firmę Express Logic i zintegrowany z oprogramowaniem IAR Embedded Workbench. Ponadto można już kupić cztery różne zestawy ewaluacyjne z układem SAMA5D3. Każdy z nich wyposażony jest w inną wersję mikroprocesora (SAMA5D31, SAMA5D33, SAMA5D34, SAMA5D35). Dla zestawów dostępne są liczne programy demonstracyjne, pozwalające przetestować wszystkie peryferia układów SAMA5D3. Więcej informacji o narzędziach firmy Atmel dostępnych jest na stronie www producenta.

Firma ARM udostępnia dla układów SAMA5D3 zestaw narzędzi ARM Development Studio 5 (DS-5). Jest to oparte na Eclipse środowisko wyposażone między innymi w kompilator, debuger, symulator i analizator wydajności systemu.

Na stronie www firmy Timesys znajdują się informacje jak rozpocząć pracę z układami SAMA5D3 obejmujące np. konfigurację środowiska, dostosowanie systemu Linux, dodawanie frameworka Qt, używanie bezpłatnego, graficznego Qt SDK i wiele innych.

Dodatkowe informacje o układach SAMA5D3 i oferowanych dla nich narzędziach dostępne są na stronie www firmy Atmel.