Zdalna stacja pogodowa na STM32

Portal STM32.eu opublikował kolejny projekt, który został nagrodzony w konkursie „STM32expert 2012„, ogłoszony wspólnie przez krajowe biuro STMicroelectronics oraz KAMAMI.pl.

Opublikowany projekt przedstawia budowę zdalnej stacji pogodowej, która umożliwia pomiar temperatury i ciśnienia z prezentacją wyników poprzez sieć Internet/Ethernet. Tą samą drogą odbywa się zarządzanie działaniem stacji. Schemat elektryczny oraz płytka drukowana urządzenia zostały zaprojektowane przy użyciu programu Kicad, który jest dostępny na licencji open-source GNU GPL v2.

Artykuły z prezentacjami wszytskich dotychczas opublikowanych projektów nagrodzonych w konkursie są dostępne pod adresem.

O autorze