Specjalizowany mikrokontroler firmy Analog Devices dedykowany dla systemów mierzących parametry fizjologiczne człowieka

Mikrokontroler ADuCM350, nazwany przez firmę Analog Devices jako „meter-on-a-chip”, łączy w sobie między innymi jednostkę obliczeniową Cortex-M3, pamięć, standardowe peryferia mikrokontrolera, rozbudowany frontend analogowy oraz inne zasoby dedykowane do obsługi różnego rodzaju czujników.