Nowe opcje dla oscyloskopów InfiniiVision 2000 X-Series firmy Agilent Technologies

Nowe opcje do oscyloskopów InfiniiVision 2000 X-Series firmy Agilent Technologies

Oscyloskopy InfiniiVision 2000 i 3000 X-Series przeznaczone są do zastosowania w edukacji, testach produkcyjnych i laboratoriach działów badawczo-rozwojowych. Zaprezentowane po raz pierwszy w lutym 2011 roku przyrządy oferowały technologię zapewniającą doskonałe osiągi po przystępnej cenie. Obecnie ich możliwości jeszcze bardziej rozszerzono, wprowadzając większą wewnętrzną pamięć o pojemności do 1 M próbek oraz tanie opcje dekodowania protokołów na szynach szeregowych, przydatne podczas badania systemów komputerowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

Równocześnie z wprowadzeniem nowych opcji, Agilent wydłuża czas gwarancji tych oscyloskopów z 3 do 5 lat.

Oscyloskopy Agilent InfiniiVision 2000 X- Series zapewniają szerokość pasma od 70 MHz do 200 MHz i największą szybkość aktualizacji ekranu w swojej klasie. Pozwala to na bardziej szczegółową prezentację przebiegów i zwiększa szansę uchwycenia zdarzeń występujących sporadycznie.

Oscyloskopy Agilent InfiniiVision 2000 X-Series pozwalają inżynierom i technikom:

  • zobaczyć więcej szczegółów sygnałów. Zapewnia to najszybsza aktualizacja przebiegów na ekranie wśród przyrządów tej klasy i duże wymiary samego ekranu (8,5” WVGA) o dwukrotnie większej powierzchni wyświetlanego obrazu,
  • wykonać więcej pomiarów za pomocą pojedynczego przyrządu. Opcjonalnie oferują tryb równoległej analizy sygnałów analogowych i cyfrowych (MSO), wbudowany generator funkcyjny, woltomierz cyfrowy i sprzętowy moduł analizy protokołów na szynie szeregowej,
  • zyskać większą ochronę inwestycji wynikającą z rozszerzonego okresu gwarancji i dostępności aktualizacji. Oscyloskopy InfiniiVision 2000 X-Series są jedynymi przyrządami tej klasy z możliwością rozbudowy (w tym poszerzenia pasma). Mogą być rozbudowywane sukcesywnie, w miarę zwiększania się wymogów odnośnie parametrów pomiarowych. Dostępne są następujące opcjonalne pakiety programowe:
   • pamięci segmentowanej – do analizy impulsów laserowych i radarowych oraz pakietów na szynie szeregowej,
   • wspomaganego sprzętowo testowania maską – do wykonywania szybkich testów pass/fail sygnałów na bazie zdefiniowanych szablonów,
   • wspomaganego sprzętowo dekodowania i wyzwalania sygnałów w standardach I2C, SPI, CAN, LIN, I2S i RS-232,
   • większej pamięci o maksymalnej pojemności 1 M próbek na kanał.

Dodatkowe informacje dotyczące oscyloskopów InfiniiVision 2000 X-Series i innych serii są dostępne na stronie www firmy Agilent Technologies.

Dystrybutorem produktów Agilent Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

O autorze