XV edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” zakończona

W dniu 24 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia XV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, podczas której ogłoszono wyniki olimpiady oraz wręczono nagrody laureatom i finalistom. Organizatorami Olimpiady było Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 

rys1

 

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” rozgrywana jest w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej. W roku szkolnym odbywają się trzy etapy: pierwszy etap to zawody szkolne, drugi – zawody okręgowe, a trzeci – zawody centralne, finał olimpiady. W tym roku szkolnym do pierwszego etapu przystąpiło 2520 uczniów ze 132 szkół z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowano 373 uczniów, a w finale o palnę pierwszeństwa wałczyło 33 uczestników. Finał olimpiady odbył się na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 15 marca 2013 roku. Zawody finałowe wyłoniły najlepszych elektryków, elektroników i teleinformatyków. W grupie elektrycznej najlepsi okazali się uczniowie: Damian Szulc i Henryk Boldys z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybnika oraz Maciej Kłósek z Zespołu Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. W grupie elektronicznej trzy pierwsze miejsca zajęli: Marcin Śladowski z Zespołu Szkół Łączności w Krakowa, Wojciech Urban z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp. oraz Tomasz Szul z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W grupie teleinformatycznej najlepszymi okazali się uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Pierwsze miejsce w tej grupie zajął Łukasz Gurdek, drugie miejsce ex aequo zajęli Łukasz Świrski i Mateusz Cianciara. Na trzecim miejscu uplasował się Paweł Siemionka z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Pisząc o osiągnięciach uczniów, należy pamiętać o tym, że jest to najczęściej wspólny sukces uczniów i ich nauczycieli. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku mgr inż. Marek Holona oraz nauczyciele tej szkoły: mgr inż. Marek Poprawski i mgr Tadeusz Smusz, których uczniowie zajęli 1. 2. i 4. miejsce w grupie elektrycznej. Szczególne uznanie należy się również zespołowi  V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Uczniowie tej szkoły zajęli trzy pierwsze miejsca w grupie teleinformatycznej. Opiekunem uczniów był dr Tomasz Zając.

 

rys2

 

Uroczystość zakończenia olimpiady zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński Prorektor ds. współpracy z gospodarka i zagranicą UTP, dr hab. inż. Jan Mućko, prof. UTP Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP, dr Kazimierz Mikulski przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Mirosława Glaza przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wśród zaproszonych gości byli również: mgr inż. Aleksandra Konklewska członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  dr inż. Piotr Jankowski z Akademii Morskiej w Gdyni, mgr inż. Marek Holona dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, mgr Wiesława Sraga dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy, mgr inż. Andrzej Dondajewski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Elektryfikacji ELTOR oraz dr inż. Sławomir Cieślik przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady i mgr inż. Zofia Miszewska wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady. Laureatów, finalistów, nauczycieli oraz gości i organizatorów przywitał przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady dr inż. Sławomir Cieślik.

Laureaci i finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Otrzymali również zaświadczenia, na podstawie których przyjmowani są na wyższe uczelnie z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego oraz zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się na zakończenie nauki z szkole.

O autorze