Teledyne LeCroy oferuje oprogramowanie do dekodowania sygnałów w sieciach Ethernet

Teledyne LeCroy oferuje oprogramowanie do dekodowania sygnałów w sieciach Ethernet

Firma Teledyne LeCroy poinformowała o dostępności oprogramowania do dekodowania sygnałów w sieciach Ethernet kompatybilnego z jej wieloma oscyloskopami pracującymi w zakresie częstotliwości od 200 MHz do 65 GHz. Dzięki oprogramowaniu, użytkownicy mogą łatwo dekodować sygnały w sieciach Ethernet 100BASE-T i 10Base-T w celu  analizowania informacji w przesyłanych pakietach, zapewniając wstępne sprawdzenie zgodności z normami IEEE. Oprogramowanie do dekodowania sygnałów w sieci Ethernet pomaga również w wykrywaniu problemów sieciowych, które nie są łatwo rozpoznawane za pomocą analizatora protokołów, jak problemy interoperatywności (współdziałania) sieci, przyczyny błędów lub problemy w warstwie fizycznej sieci.

Wraz z rosnącą liczbą urządzeń i aplikacji wykorzystujących sieci Ethernet, inżynierowie potrzebują szybkich i niezawodnych narzędzi do analizowania komunikacji Ethernet. Oprogramowanie firmy Teledyne LeCroy szybko przetwarza zarejestrowane przebiegi sygnałowych w fizycznej warstwie sieci i po zdekodowaniu wyświetla w sposób umożliwiający łatwą analizę i interpretację informacji. Liczba wyświetlanych szczegółów zwiększa się lub zmniejsza, gdy użytkownik zmienia podstawę czasu oscyloskopu lub zwiększa przebieg sygnałowy.

Zaawansowane funkcje wyszukiwania umożliwiają użytkownikowi konfigurowanie wyszukiwania przebiegów na wiele różnych sposobów. Użytkownik może na przykład wyszukiwać typy ramek, adresy źródłowe i docelowe, ciągi danych oraz inne atrybuty. Użytkownik może również znaleźć adresy źródłowe lub docelowe z jednej ramki oraz przeszukiwać przebieg sygnałowy w celu znalezienia innych pakietów z pasującymi adresami. Znalezienie błędów jest łatwe, ponieważ narzędzie wyszukiwania dostarcza listę najczęściej występujących błędów, takich jak brakujący początek ramki, brakujące zakończenie ramki i inne.

Dystrybutorem produktów LeCroy w Polsce jest firma NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, tel/fax: 22 641-61-96, 22 644-42-50, 22 641-15-47, e-mail: ndn@ndn.com.pl, www.ndn.com.pl.

O autorze