Szkolenie „Rozwiązania Atmel w urządzeniach zasilanych bateryjnie”

if(tryb==0) { 	//Oś X - w lewo i w prawo 	if (bit_is_set(ADMUX,MUX0)) 	{ 		fMeasSensor[0] = fConvResult; 		ADMUX &= ~(1<<MUX0); 		if(fMeasSensor[0] > 1.80 && 			fMeasSensor[0] < 2.25 && 			flaga_kierunku != 1 && 			fMeasSensor[0] != fMeasSensor_old[0]) 		{ 			float posredni = 51; 			char znak = (char)posredni; 			USART_Transmit(znak); 			flaga_kierunku = 2; 		} 		if(fMeasSensor[0] < 1.50 && 			fMeasSensor[0] > 0.98 && 			flaga_kierunku != 1 && 			fMeasSensor[0] != fMeasSensor_old[0]) 		{ 			flaga_kierunku = 2; 			float posredni2 = 50; 			char znak = (char)posredni2; 			USART_Transmit(znak); 		} 		fMeasSensor_old[0] = fMeasSensor[0]; 	} 	//Oś y - do przodu i do tyłu 	else 	{ 		fMeasSensor[1] = fConvResult; 		ADMUX = (1<<MUX0); 		if(fMeasSensor[1] > 1.70 && 			fMeasSensor[1] < 2.22 && 			flaga_kierunku != 2 && 			fMeasSensor[1] != fMeasSensor_old[1]) 		{ 			flaga_kierunku = 1; 			float posredni = fMeasSensor[1]*100-165+64; 			char znak = (char)posredni; 			USART_Transmit(znak); 		} 		if(fMeasSensor[1] < 1.50 && 			fMeasSensor[1] > 0.99 && 			flaga_kierunku != 2 && 			fMeasSensor[1] != fMeasSensor_old[1]) 		{ 			flaga_kierunku = 1; 			float posredni2 = 155-fMeasSensor[1]*(100)+128; 			char znak = (char)posredni2; 			USART_Transmit(znak); 		} 		fMeasSensor_old[1]=fMeasSensor[1]; 	} 	if(fMeasSensor[0] >= 1.50 && 		fMeasSensor[0] <= 1.80 && 		fMeasSensor[1] >= 1.50 && 		fMeasSensor[1] <= 1.70 && 		flaga_kierunku != 0) 	{ 		flaga_kierunku = 0; 		USART_Transmit(63); 	} }

JM elektronik, oficjalny dystrybutor produktów firmy Atmel, jak co roku wraz z producentem, realizuje program bezpłatnych szkoleń technicznych. Współpraca obu firm trwa od 13 lat, a wspólne szkolenia dla inżynierów są organizowane corocznie od 2007 roku.

W tym roku szkolenie merytorycznie składać będzie się z dwóch części. W pierwszej pokazane zostanie jak rozwiązania Atmel w prosty i efektywny sposób zaadoptować do systemów zasilanych z baterii. Druga część obejmować będzie pracę z systemem RTOS na platformie Atmel SAM4 Cortex-M4. Całość szkolenia prowadzona będzie w środowisku Atmel Studio 6. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikowi tworzyć aplikacje w oparciu o mikrokontrolery z rodziny SAM4.

Szkolenie skierowane jest do inżynierów konstruktorów oraz pracowników działów R&D. Prowadzone będzie przez inżyniera aplikacyjnego z firmy Atmel oraz inżynierów aplikacyjnych z JM elektronik.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały wymagane do uczestnictwa. Wymagane jest tylko posiadanie laptopa z systemem Windows. Co interesujące, każdy z uczestników, na koniec dnia otrzyma na własność zestaw ewaluacyjny, na którym realizowane były zadania. Pozwoli to w zaciszu biura utrwalić wiedzę zdobytą na szkoleniu oraz rozwijać swoje umiejętności w pracy z układami Atmel w przyszłości.

Również w tym roku szkolenie to przyjmie raczej formę warsztatów. Część marketingowa została ograniczona do minimum, a główny nacisk kładziony jest na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z pracą ze środowiskiem Atmel Studio 6 oraz zestawami ewaluacyjnymi Atmel.

Szkolenie odbędzie się w trzech miastach: Warszawie (18.06.2013), Krakowie (19.06.2013) oraz Wrocławiu (20.06.2013).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt pod adresem szkolenie@jm.pl lub pod numerem telefonu +48 32 339 69 45.

O autorze