Oprogramowanie do analizy sygnałów z kodowaniem NRZ i Manchester dla oscyloskopów Teledyne LeCroy

Oprogramowanie do analizy sygnałów NRZ i Manchester dla oscyloskopów Teledyne LeCroy

Firma Teledyne LeCroy, chcąc ułatwić pracę inżynierom tworzącym systemy wykorzystujące kodowanie typu Manchester i NRZ, wprowadziła na rynek oprogramowanie rozszerzające możliwości jej oscyloskopów o analizę transmisji tego typu.

Oprogramowanie pozwala użytkownikowi wyspecyfikować szeroką gamę parametrów warstwy fizycznej oraz struktury słów i ramek analizowanych sygnałów. Przepływność transmisji może wynosić od 10 b/s do 10 Gb/s, a wśród opcji indywidualizacji są do ustawienia: polaryzacja i typ stanów idle (IdleLow, IdleHigh, obojętny). Sporą swobodę dają opcje dekodowania. Do wyboru są: formaty nagłówków i stopek, liczba bitów synchronizacji i danych, długość preambuły czy szczegóły sum CRC . Zdekodowane dane można przeglądać na poziomie bitów i słów, interpretowanych jako wartości szesnastkowe, dziesiętne lub kody ASCII. Do ustawienia jest też kolejność bitów (LSB/MSB). Informacje są wyświetlane z użyciem kolorowych masek, zaznaczających odrębne logicznie fragmenty, które dopasowywane są na bieżąco przy zmianach parametrów pracy oscyloskopu. Dostępna jest też opcja powiększania wybranych fragmentów. Na raz można dekodować do 4 magistral.

Funkcjonalność oprogramowania uzupełnia możliwość wyszukiwania w zdekodowanych przebiegach konkretnych segmentów logicznych transmisji (nagłówki, dane, bity synchronizacji) i informacji o niej, takich jak: przerwy między ramkami czy status.

Rozwiązanie jest dostępne dla szerokiej gamy oscyloskopów firmy Teledyne LeCroy, o paśmie od 200 MHz w górę. Mowa tu o seriach: WaveSurfer (200 MHz–1 GHz), WaveRunner (400 MHz–4 GHz),  WavePro (1,5–6 GHz), WaveMaster (4–45 GHz), LabMaster (do 65 GHz) oraz 12-bitowych oscyloskopach High Definition (200 MHz–1 GHz). Pasmo oscyloskopu musi być równe przepływności, a minimalna częstotliwość próbkowania co najmniej cztery razy od przepływności wyższa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na poświęconych oprogramowaniu stronach produktowych: Manchester, NRZ.

Dystrybutorem produktów LeCroy w Polsce jest firma NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, tel/fax: 22 641-61-96, 22 644-42-50, 22 641-15-47, e-mail: ndn@ndn.com.pl, www.ndn.com.pl.

O autorze