Agilent Technologies rozszerza możliwości analizatora sygnałów średniej klasy N9020A MXA X-Series

Agilent Technologies rozszerza możliwości analizatora sygnałów średniej klasy N9020A MXA X-Series

Firma Agilent Technologies rozszerza możliwości analizatora sygnałów średniej klasy N9020A MXA X-Series. Nowe opcje poszerzenia pasma pomiarowego do 160 MHz oraz analizy widma w czasie rzeczywistym (RTSA) są odpowiedzią na wyzwania pomiarowe podczas analizy interferencji w heterogenicznych sieciach bezprzewodowych nowej generacji.

Obie opcje mogą być zarówno wbudowane w nowe analizatory, jak i dodane do analizatorów wyprodukowanych wcześniej. Opcja RTSA stanowi 1/7 ceny specjalizowanego, jednozadaniowego analizatora czasu rzeczywistego.

Wraz z coraz gęstszym rozmieszczaniem mikrokomórek i bezprzewodowych sieci LAN rośnie prawdopodobieństwo niepożądanej interakcji sygnałów w.cz. Dla deweloperów analiza widma w czasie rzeczywistym stanowi potężne narzędzie umożliwiające rejestrację i analizę ulotnych sygnałów. Opracowany przez Agilent analizator MXA z opcją RTSA zapewnia szerokość pasma pomiarowego równą 160 MHz i najszybsze wśród innych tego typu przyrządów obliczanie widma w trybie overlap. Ta kombinacja daje możliwość precyzyjnego wyzwalania na impulsach o krótkim czasie trwania. Ponadto, oferowana przez analizator funkcja wyzwalania maską częstotliwości i prezentacja widma na wykresach w czasie rzeczywistym pomagają w precyzyjnym lokalizowaniu nieciągłych problemów związanych z występowaniem interferencji.

Analizator MXA o zakresie częstotliwości wejściowych do 26,5 GHz jest obecnie produkowany w wersjach o szerokości pasma pomiarowego 85, 125 i 160 MHz, dostępnej też jako opcja dla analizatorów wyprodukowanych wcześniej. Opcja 160 MHz spełnia wymogi specyfikacji LTE-Advanced i bezprzewodowych sieci LAN standardu 802.11ac, charakteryzujących się szerokim pasmem transmisji zapewniającym większą przepustowość danych. Zdolność analizatora MXA do rejestracji sygnałów w paśmie 160 MHz przy szerokości zakresu dynamicznego SFDR równej 72 dBc pozwala na charakteryzację słabych sygnałów położonych na wykresie widma w pobliżu silnych sygnałów.

Gdy konieczne jest przeprowadzenie głębszej analizy, MXA może współpracować z oprogramowaniem Agilent 89600 VSA. Taka konfiguracja pozwala na demodulację i dokładną charakteryzację najbardziej złożonych sygnałów.

Opcje RTSA i szerokiego pasma pomiarowego są dostępne jako upgrade dla już wyprodukowanych analizatorów. Kompatybilność z opcją szerokiego pasma pomiarowego zależy od bieżącej konfiguracji analizatora. Dostępne są następujące opcje: N9020A-B85 (szerokość pasma pomiarowego 85 MHz), N9020A-B1A (szerokość pasma pomiarowego 125 MHz), N9020A-B1X (szerokość pasma pomiarowego 160 MHz), N9020A-RT1 lub N9020AK-RT1 (analizator czasu rzeczywistego o szerokości pasma pomiarowego do 85 MHz), N9020A-RT2 lub N9020AK-RT2 (analizator czasu rzeczywistego o szerokości pasma pomiarowego do 160 MHz).

Więcej informacji można znaleźć na stronach www.agilent.com/find/MXA i www.agilent.com/find/RTSA.

Autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Agilent Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o.: Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, tel.: (22) 532 28 00, e-mail: info@amt.pl.

O autorze