Narzędzie firmy Microchip do optymalizacji kodu mikrokontrolerów PIC pod kątem zużycia energii

Narzędzie firmy Microchip do optymalizacji kodu pod kątem zużycia energii

Firma Microchip rozszerzyła swoją ofertę o narzędzie MPLAB REAL ICE Power Monitor. Umożliwia ono przeprowadzenie w czasie rzeczywistym analizy kodu mikrokontrolerów PIC pod kątem zużycia energii.

MPLAB REAL ICE Power Monitor współpracuje ze zintegrowanym emulatorem MPLAB REAL ICE oraz środowiskiem programistycznym MPLAB X IDE. Taki zestaw może być stosowany do wszystkich mikrokontrolerów PIC firmy Microchip (ponad 1000 produktów 8-, 16- lub 32-bitowych). Pakiet ten umożliwia wykonanie pomiaru, a następnie graficznej interpretacji danych. Wiedza ta może posłużyć projektantom systemów do optymalizacji oprogramowania, w wyniku której uzyskać można znaczącą redukcję zużycia energii mikrokontrolera i całego systemu, w którym pracuje.

Urządzenie pozwala na pomiar prądu w bardzo szerokim zakresie od 1 µA do 1 A oraz napięcia w zakresie od 1,25 V do 5,5 V. Częstotliwość wykonywania pomiaru wynosi 10 MHz, co odpowiada rozdzielczości 100 ns. Bardzo ważną funkcją, z punktu widzenia procesu debugowania, jest możliwość ustalenia punktu wstrzymania (breakpoint), po przekroczeniu ustalonej przez użytkownika wartości progowej prądu. Poza graficzną reprezentacją wyników, możliwe jest też przeprowadzenie podstawowych operacji statystycznych (np. średnia, odchylenie standardowe).

Moduł MPLAB REAL ICE Power Monitor jest już dostępny w sprzedaży, w cenie 379,99 USD.

Dystrybutorem Microchip w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03‑704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze