Avnet ogłasza zamiar przejęcia MSC Investoren GmbH

Firma Avnet Inc. ogłosiła, że podpisała umowę mającą prowadzić do wykupienia MSC Investoren GmbH (MSC Group), europejskiej firmy dystrybucyjnej, skupiającej się na dostarczaniu elementów elektronicznych, wbudowanych systemów obliczeniowych i rozwiązaniach wyświetlających. Umowa określa szczegóły dwuetapowego procesu, w którym Avnet po uzyskaniu zgody regulatorów nabędzie większościowe udziały w MSC Group, mając jednocześnie zamiar wykupienia pozostałej części udziałów w krótkim czasie.

MSC Group jest firmą, która wykorzystuje unikalne połączenie dystrybucji, produkcji i integracji systemów, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na coraz bardziej złożone produkty elektroniczne. W roku kalendarzowym 2012 firma przyniosła przychody przekraczające 450 milionów dolarów, przy czym systemy wbudowane (włączając wyświetlacze) stanowiły prawie 50% jej sprzedaży.

Harley Feldberg, dyrektor działu Electronics Marketing Global firmy Avnet, komentuje: Przyłączenie MSC Group jest krokiem w pełni zgodnym z naszą strategią inwestowania w przejęcia pozwalającą na zwiększenie marży, uzupełnienie świadczonych przez nas obecnie usług projektowych i dostawczych, ale także dającą nowe możliwości wzrostu w regionie. Dzięki pokaźnym zasobom inżynierskim i mocnemu zorientowaniu na usługach projektowych MSC Group zdobyła silną reputację jako dostawca kompletnych rozwiązań dla klientów z europejskiego rynku elektroniki przemysłowej. Wykorzystując połączone możliwości obu naszych organizacji, zyskamy lepszą pozycję do odpowiadania na potrzeby klientów w tym obszarze.

Firma MSC Group, założona w 1979 roku, wyrosła na partnera konsultacyjnego dla klientów w branżach: motoryzacyjnej, automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej, systemów informacyjnych i urządzeń medycznych. Możliwości firmy w zakresie logistyki i dystrybucji w połączeniu z kompetencjami w montażu płytek i integracji systemów pozwoliły jej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów w całym łańcuchu wartości produktów elektronicznych. Dzięki zespołowi inżynierów aplikacyjnych i specjalistów produktowych, MSC Group oferuje szerokie wsparcie techniczne w całym procesie rozwoju produktu, od projektu do gotowego systemu. Dział procesów operacyjnych MSC Group zostanie zintegrowany z europejskim oddziałem grupy operacyjnej marketingu produktów elektronicznych (Electronics Marketing operating group) firmy Avnet.

Patrick Zammit, prezes działu Electronics Marketing na region EMEA z firmy Avnet, dodaje: Portfolio dystrybucyjne MSC Group jest komplementarne do naszej podstawowej oferty i uzupełnia ją zwłaszcza w zakresie mikrokontrolerów, pamięci, logiki programowalnej oraz produktów optoelektronicznych i diod LED. Powiększenie oferty Avnet, jeśli chodzi o systemy wbudowane i wyświetlacze dodatkowo poszerzy nasze możliwości w zakresie rozwiązań systemowych, powiększając wartość dodaną dla naszych klientów w tych rosnących szybko segmentach. Jesteśmy podekscytowani przejęciem MSC Group wraz z zespołem ich utalentowanych pracowników, gdyż jest to kolejny krok w rozwoju naszego biznesu, zgodny ze strategią poruszania się w górę technologicznego łańcucha wartości i dostarczania usług dodatkowych, których potrzebują nasi klienci.

Transakcja, która objęta jest obowiązkiem zatwierdzenia przez regulatorów rynku, ma według planów przynieść natychmiastowy wzrost przychodów i wesprzeć długofalowy cel firmy Avnet, jakim jest zwrot z kapitału na poziomie 12.5%.

O autorze