Agilent Technologies prezentuje multimetry cyfrowe nowej generacji z wyświetlaczem 6½ cyfry

Agilent Technologies prezentuje multimetry cyfrowe nowej generacji z wyświetlaczem 6½ cyfry

Firma Agilent Technologies zaprezentowała nową serię multimetrów cyfrowych Truevolt rozszerzających funkcjonalność poprzednich modeli. Przyrządy udostępniają nowe tryby podglądu oraz zapewniają szybszy dostęp do danych, a także umożliwiają łatwiejszą dokumentację wyników pomiarów. Wprowadzona technologia Truevolt zapewnia redukcję szumów z zewnątrz i zaburzeń wprowadzanych do toru pomiarowego przez sam przyrząd oraz zapewnia korekcję wejściowego prądu polaryzacji, zwiększając dokładność pomiaru.

Multimetr Agilent 34461A jest bezpośrednim zamiennikiem 34401A, zaprojektowanym z myślą o ułatwieniu obsługi dotychczasowym użytkownikom tego modelu. Z kolei Agilent 34460A zapewnia podstawową funkcjonalność w klasie multimetrów z wyświetlaczem 6½ cyfry.

W porównaniu z multimetrem 34401A, nowy model 34461A oferuje rozszerzone zakresy pomiaru natężenia prądu wynoszące od 100 µA do 10 A. Zarówno 34460A, jak i 34461A wyposażono w funkcję pomiaru temperatury (RTD/PT100, termistor) oraz w rozszerzony do 5 V zakres pomiaru napięcia w trybie charakteryzacji diod. Obsługiwanych jest dzięki temu więcej typów diod, w tym również diody LED.

W większości multimetrów wyniki pomiaru są prezentowane na wyświetlaczu numerycznym małej rozdzielczości. W multimetrach serii Truevolt zastosowano kolorowy ekran o przekątnej 4,3” i dużej rozdzielczości, na którym poza wartościami numerycznymi prezentowane są także trendy długoterminowe (model 34461A), histogramy i informacje statystyczne. Użytkownik może dobrać własne preferencje, które są automatycznie przywracane po następnym uruchomieniu przyrządu.

Przesyłanie danych do komputera przez port USB nie wymaga obecnie instalowania jakichkolwiek sterowników. Użytkownik może metodą drag-and-drop skopiować do aplikacji PC odpowiednie dane pomiarowe, pliki konfiguracyjne i obrazy z zawartością ekranu.

Oprogramowanie Digital Multimeter Connectivity Utility zapewnia kontrolę nad przyrządem oraz umożliwia zdalną rejestrację i podgląd danych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia dane mogą zostać skopiowane do komputera przez port USB, GPIB, LAN lub RS-232 w przypadku starszych generacji multimetrów.

 Technologia Truevolt

Przebiegi występujące w świecie rzeczywistym nigdy nie są „płaskie”. Zawsze występuje w nich składowa zmienna, której źródłem są zaburzenia występujące w sieci energetycznej i otoczeniu oraz indukowane przez sam miernik. Skuteczność, z jaką multimetr eliminuje te zaburzenia w dużej mierze wpływa na jego klasę dokładności. Dzięki zastosowaniu opatentowanej przez Agilent technologii przetwarzania A/C multimetry serii Truevolt zapewniają skuteczną eliminację wspomnianych źródeł błędów, dzięki czemu użytkownicy mogą być bardziej pewni prawdziwości uzyskiwanych przez nie wyników pomiarów.

  • Multimetry Truevolt cechuje mały prąd zaburzeń indukowanych wewnątrz przyrządu, nie przekraczający 30% prądu indukowanego w multimetrach innych producentów.
  • W rzeczywistych sytuacjach pomiarowych prąd wejściowy jest źródłem błędu polegającego na dodawaniu pewnej dodatkowej wartości do mierzonego napięcia. W multimetrach Truevolt wykonywana jest korekcja wejściowego prądu polaryzacji. W multimetrach innych producentów błąd ten jest większy od 20% do wartości uniemożliwiającej w niektórych przypadkach uzyskanie jakiegokolwiek wyniku pomiaru.
  • W multimetrach z wyświetlaczem 6½ cyfry tylko firma Agilent stosuje technikę bezpośredniego próbkowania przy pomiarach AC rms. Wynikiem tego jest prawdziwy wynik pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej uzyskany przy pełnej szybkości pracy przetwornika, co eliminuje wolną odpowiedź impulsową typową dla analogowych konwerterów rms występujących w multimetrach innych producentów. Zapewnia to precyzyjny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej sygnałów o współczynniku szczytu wynoszącym do 10.

Więcej informacji dotyczących multimetrów serii Truevolt można znaleźć pod adresem.

Autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Agilent Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o.: Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, tel.: (22) 532 28 00, e-mail: info@amt.pl.

 

 

O autorze