Tania płytka uruchomieniowa dla mikrokontrolerów TI Hercules (Cortex-R4)

Tania płytka uruchomieniowa dla mikrokontrolerów TI Hercules (Cortex-R4)

Firma Texas Instruments w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom szybkiego i taniego rozpoczęcia pracy z mikrokontrolerami ze swojej oferty, opracowała jakiś czas temu platformę sprzętową o nazwie LaunchPad. Jest to grupa płytek uruchomieniowych i kompatybilnych z nimi płytek rozszerzeniowych. Do tej pory Texas Instruments oferował płytki uruchomieniowe LaunchPad dla mikrokontrolerów MSP430, C2000 oraz Tiva. Teraz producent uzupełnił tą grupę narzędzi o dwie płytki dla mikrokontrolerów Hercules.

Hercules to składająca się z trzech grup (TMS470M, TMS570 i RM4x) rodzina układów elektronicznych, które producent nazywa jako „safety MCUs”. Nazwa ta jest nieprzypadkowa, gdyż są to mikrokontrolery przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych oraz medycznych, gdzie szczególny nacisk kładziony jest na niezawodność działania urządzeń. Z tego względu w układach tych oprócz wydajnego rdzenia obliczeniowego ARM Cortex-R4 mogącego pracować z częstotliwością do 220 MHz, pokaźnych zasobów pamięci wewnętrznej (do 3 MB Flash i 256 kB RAM) i wielu zasobów wewnętrznych, producent zintegrował bądź zaimplementował liczne mechanizmy bezpieczeństwa, w tym moduł monitorujący sygnały zegarowe i zasilanie, mechanizm testujący pamięć i CPU oraz wiele innych rozwiązań. Mechanizmy te pozwalają spełnić np. standardy bezpieczeństwa: ISO 26262 i IEC 61508. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na poświęconej rodzinie mikrokontrolerów Hercules stronie producenta.

Firma Texas Instruments przygotowała dwa modele płytek LaunchPad dla mikrokontrolerów Hercules. Pierwsza, o nazwie TMS570LS04x/03x LaunchPad, oferowana jest z mikrokontrolerem TMS570LS0432 z grupy TMS570. Druga, o nazwie RM42x LaunchPad, oferowana jest z mikrokontrolerem RM42L432 z grupy RM4. Oprócz układu mikrokontrolera, każda płytka udostępnia wbudowany programator/debuger USB, dwie diody LED, przycisk Reset, czujnik oświetlenia oraz dwa złącza rozszerzeniowe.

Oba modele płytek LauchPad z mikrokontrolerem Hercules są już dostępne w sprzedaży. Koszt zakupu płytki wynosi 19,99 USD.

Dystrybutorem produktów firmy Texas Instruments w Polsce jest Silica Warszawa: Avnet EM Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 2565760, fax: 22 2565766, http://www.silica.com, e-mail:  warszawa@silica.com.

O autorze