STM Studio – wersja 3.2 już dostępna

STM Studio – wersja 3.2 już dostępna

Firma STMicroelectronics udostępniła wersję 3.2 programu STM Studio, wspomagającego debugowanie aplikacji pisanych na mikrokontrolery z rodzin STM8 i STM32. W nowej wersji wprowadzono kilka ulepszeń i nowych funkcjonalności.

STM Studio to oprogramowanie do debugowania i diagnozy programów pisanych na mikrokontrolery STM8 i STM32 w czasie ich pracy, poprzez wyświetlanie wartości zmiennych z pamięci RAM w czasie rzeczywistym, bez zaburzania ich wykonywania. Ma ono stanowić uzupełnienie innych narzędzi deweloperskich i nadaje się dobrze do badania pracy aplikacji, których nie można przerywać, np. sterujących silnikami.

Program pozwala nawiązywać połączenie z mikrokontrolerami STM8 za pomocą programatora/debugera ST-LINK, RLink lub STICE (poprzez protokół SWIM), a z mikrokontrolerami STM32 – poprzez ST-LINK (zarówno w trybie JTAG, jak i SWD). Program udostępnia dwa widoki – podgląd wartości zmiennej w postaci wykresów przypominających przebiegi oscyloskopowe i tabel, a także podgląd zmiennych związanych z panelami dotykowymi w postaci wykresów X-Y. Program potrafi parsować informacje DWARF w plikach ELF. Dane można zapisywać w logu.

W nowej wersji, oznaczonej 3.2, dostępnych jest kilka nowych funkcjonalności:

  • możliwość konfiguracji częstotliwości próbkowania przy pobieraniu (akwizycji) zmiennych,
  • nowy tryb akwizycji zsynchronizowany z układem docelowym – zużywający mniej zasobów (RAM i Flash) tego układu, ale bardziej wpływający na jego pracę,
  • nowy tryb wyboru zmiennych – akwizycja tylko tych, które są używane przez widoczne okna przeglądania.

Wprowadzono także poprawki interfejsowe: możliwość przeciągania okien, zmiany ich rozmiaru i przenoszenia do innej ramki.

Wśród pomniejszych usprawnień można wymienić: dodany suwak ułatwiający przeglądanie wykresów, możliwość zamiany miejscami kolumn w tabelach zmiennych oraz wyboru w nich wielu zmiennych jednocześnie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie produktowej.

O autorze