Układ zasilania dla aplikacji energy harvesting od firmy Linear Technology

Układ zasilania dla aplikacji energy harvesting od firmy Linear Technology

Firma Linear Technology rozszerzyła swoją ofertę o układ LTC3330. Jest to układ zasilania o wydajności do 50 mA, wykorzystujący technikę energy harvesting (pozyskiwanie energii elektrycznej poprzez konwersję z innych form energii).

LTC3330 łączy wysokonapięciowe źródło zasilania odzyskujące energię i synchroniczną przetwornicę odwracającą (Buck-boost) DC/DC zasilaną z konwencjonalnego źródła napięcia (np. baterii), aby nieprzerwanie dostarczać moc na wyjściu w systemach wykorzystujących energy harvesting, takich jak np. węzły sieci czujnikowych. Wspomniane źródło odzyskujące energię, składające się z dwupołówkowego prostownika mostkowego mogącego pracować z sygnałami AC i DC oraz wydajnej przetwornicy obniżającej, może odzyskiwać energię ze źródeł piezoelektrycznych i magnetycznych (AC) czy ogniw słonecznych (DC). Gdy nie ma możliwości pozyskania energii z energyharvestingu, przetwornicę odwracającą, pracującą z napięciem wejściowym od 1.8 do 5.5 V, zasila bateria.

W chwilach, gdy układ dostarcza do obciążenia moc wykorzystując energię odzyskaną, z baterii zasilającej nie jest pobierany żaden prąd. Gdy energy harvesting nie jest możliwy, zużycie prądu przy pracy bez obciążenia wynosi tylko 750 nA. 

Układ LTC3330 jest dostosowany do napięcia z energy harvestingu o wartościach od 3 do 19 V, zarówno stałego, jak i zmiennego, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla szerokiej gamy aplikacji wykorzystujących źródła piezoelektryczne, słoneczne i magnetyczne. Istnieje możliwość ustawienia progowego napięcia wejściowego, przy którym nastąpi wyłączenie układu (undervoltage lockout) w zakresie od 3 do 18 V, co pozwala na dopasowanie się do optymalnego dla danego źródła punktu mocy maksymalnej. Wśród pozostałych funkcji warto wymienić: programowalne napięcie wyjściowe przetwornicy, możliwość ustawiania ograniczeń maksymalnego prądu, wbudowany układ ładowania superkondensatorów z balanserem oraz wejściowy bocznik zabezpieczający (do 25 mA przy napięciu wejściowym > 20 V).

Układ LTC3330EUH jest zamknięty w obudowie QFN o wymiarach 5 x 5 mm. Ceny zaczynają się od 3,55 USD przy zamówieniach 1000 sztuk. Dostępna jest także wersja o rozszerzonym zakresie temperatur pracy, nazwana LTC3330IUH, której ceny zaczynają się od 3,90 USD. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www producenta.

O autorze