Seria webinariów dotyczących programu EAGLE

Portal element14 zorganizuje bezpłatne webinaria przeznaczone dla początkujących użytkowników pakietu oprogramowania CadSoft EAGLE do projektowania obwodów drukowanych. Seminaria internetowe będą prowadzone w języku angielskim i zostaną podzielone na trzy bloki tematyczne, które zostaną zaprezentowane w tygodniowych odstępach. Wszystkie webinaria zostaną przeprowadzone według schematu: 30 minut prezentacji eksperta, po których nastąpi czas na pytania uczestników i wyjaśnienia.

EAGLE Tutorial Overview (20.10.2013 r.)

Webinarium będzie poświęcone podstawom obsługi pakietu EAGLE – przede wszystkim korzystaniu z panelu kontrolnego i interfejsu użytkownika. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z tworzeniem projektów, schematów (osadzaniem komponentów oraz prowadzeniem połączeń pomiędzy nimi) oraz płytek drukowanych. Formularz rejestracji dostępny jest pod adresem.

EAGLE Circuit Board Module (27.10.2013 r.)

Webinarium rozpoczęte zostanie od pięciominutowego powtórzenia omówionego poprzednio materiału dotyczącego schematów elektrycznych. Następnie przedstawiony zostanie sposób tworzenia płytki drukowanej na podstawie opracowanego schematu. Szczegółowe objaśnienia będą dotyczyły określenia siatki projektu, osadzania komponentów (przesuwania, obracania, odbijania, itp.), zmiany obudowy elementów, definiowania obszarów płytki (np. masy) oraz poleceń Autorouter (skrypt, który samodzielnie prowadzi ścieżki na podstawie schematu) i Design Rule Checker (skrypt sprawdzający „poprawność” połączeń elektrycznych na płytce). Formularz rejestracji dostępny jest pod adresem.

EAGLE Library Creation (3.11.2013 r.)

Webinarium dotyczyło będzie bardziej skomplikowanych zagadnień związanych z dodawaniem do środowiska EAGLE własnych bibliotek. Użytkownicy poznają sposoby definiowania obudowy (siatki, pól lutowniczych oraz kształtu), symbolu elektrycznego, wyprowadzeń, a także atrybutów nowych elementów. Formularz rejestracji dostępny jest pod adresem.

O autorze